Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC SỞ GIÁO DỤC

Khởi động dự án Hành trình Yêu thương

         Mục tiêu của Dự án Hành trình Yêu thương nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho học sinh lớp 6, 7 từ 11-14 tuổi, tham gia và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới; tạo ra môi trường thuận lợi trong các trường học để ngăn chặn và giảm thiểu bạo lực giới thông qua sự tham gia của các học sinh, giáo viên, các câu lạc bộ sinh viên, các nhà hoạch định chính sách, người ra quyết định và các đơn vị, tổ chức khác; xây dựng căn cứ để vận động và mở rộng chương trình ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới dựa vào học đường.

         Hành trình Yêu thương là một trong những dự án đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương pháp tiếp cận phòng ngừa ngay từ ban đầu, nghĩa là phòng chống bạo lực trước khi điều đó xảy ra. Dự án làm việc trực tiếp với giáo viên và học sinh để nâng cao nhận thức về bạo lực, tập huấn kỹ năng tạo lập các mối quan hệ lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau.

      Tại buổi lễ khởi động dự án, PyD và Sở GD&ĐT đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác triển khai dự án tại TP Đà Nẵng.

 

 

Kim Oanh