Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023 TRỰC TUYẾN

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1EXjCNjCfCm5HL9oOglVpar3um9LYX1tjUeTzT0cT7zE/edit

Lưu ý: Phụ huynh và học sinh xem kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của nhà trường để thực hiện

Các bước đăng ký trực tuyến:

- Học sinh đăng nhập vào Website trường để xem danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2022 - 2023, số báo danh, nguyện vọng, số thứ tự, điểm trúng tuyển để điền thông tin vào hồ sơ xác nhận nhập học.

- Khai báo và đăng ký đầy đủ các thông tin chính xác theo mẫu link ở trên.

- Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 11/7/2022 đến ngày 16/7/2022