Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TÀI LIỆU - VĂN BẢN

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng đại trà Mô đun 1,2,3,và các chuyên đề Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 dành cho cán bộ quản lý và giáo viên THPT năm 2021 Văn bản quản lý hành chính Download
2 Kê hoạch viết, chấm, chọn sáng kiến cấp trường năm học 2021-2022 Văn bản quản lý hành chính Download
3 Quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Văn phòng, năm học 2021-2022 Văn bản quản lý hành chính Download
4 Kế hoạch Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi" Văn bản quản lý hành chính Download
5 Đăng ký tiêm Vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh, học viên THPT Văn bản quản lý hành chính Download
6 Kế hoạch tổ chức dạy học bậc trung học sau thời gian học sinh dừng đến trường do dịch COVID-19 Văn bản quản lý hành chính Download
7 Các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 Văn bản quản lý hành chính Download
8 Kế hoạch Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi" Văn bản quản lý hành chính Download
9 Hướng dẫn các mô hình chức năng bổ sung sử dụng thiết bị đầu quét mã QR khai báo y tế tại các cơ sở, điểm đến Văn bản quản lý hành chính Download
10 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh năm học 2021-2022 Văn bản quản lý hành chính Download