Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TÀI LIỆU - VĂN BẢN

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai tại trường THPT Trần Phú năm học 2022-2023 Văn bản quản lý hành chính Download
2 Thông báo về việc công khai theo thông tư 36 /2017/TT-BGDĐT tại trường THPT Trần Phú năm học 2022-2023 Văn bản quản lý hành chính Download
3 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 Văn bản quản lý hành chính Download
4 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 - 2022 Văn bản quản lý hành chính Download
5 THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên THPT Trần Phú - Năm học 2022-2023 Văn bản quản lý hành chính Download
6 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 - 2023 Văn bản quản lý hành chính Download
7 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2021-2022 Văn bản quản lý hành chính Download
8 KẾ HOẠCH Thực hiện Qui chế công khai tại trường Trung học phổ thông Trần Phú Năm học 2022 - 2023 Văn bản quản lý hành chính Download
9 V/v tổ chức thi chọn đội tuyển tham dự Kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 Văn bản quản lý hành chính Download
10 V/v đẩy mạnh triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Văn bản quản lý hành chính Download