Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TÀI LIỆU - VĂN BẢN

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Kế hoạch của nhà trường triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban thường vụ Thành ủy về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBN Văn bản quản lý hành chính Download
2 Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Văn bản quản lý hành chính Download
3 Thông báo danh sách các trung tâm thương mại siêu thị cửa hành tiện lợi trên địa bàn TPĐN Văn bản quản lý hành chính Download
4 Nghị quyết của Ban thường vụ thành ủy về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPĐN Văn bản quản lý hành chính Download
5 Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của chính phủ và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng Văn bản quản lý hành chính Download
6 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 05/CT-UBND Văn bản quản lý hành chính Download
7 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban thường vụ Thành ủy về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiệ Văn bản quản lý hành chính Download
8 Phương án cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) để phòng, chống dịch COVID-19 Văn bản quản lý hành chính Download
9 Ngày 01 tháng 8 năm 2021 KẾ HOẠCH và THÔNG BÁO Văn bản quản lý hành chính Download
10 Kế hoạch hướng dẫn thiết kế và phát hành Infographic tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19 theo quy định Luật Xuất bản năm 2012 Văn bản quản lý hành chính Download