Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Văn phòng
 
 
DACH SÁCH TỔ : VĂN PHÒNG 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ MAIL

CHỔ Ở

1

Nguyễn Trí

Giáo vụ

0903572530

nguyentritpdn@gmail.com

K29/8C Đỗ Quang

2

Phạm Thị Thảo

K.Toán

0905278070

 phamthao0812@gmail.com

 

3

Nguyễn Thị Hiền

Y.Tế

01698952247

 

42B Phan Đăng Lưu

4

Trương thị Hồng Vân

T.Qũy

 0932422898

 vanhong0607@gmail.com

 

5

Nguyễn Thị Thanh Hải

T.Viện

0905062278

 nguyenhaithanh@gmail.com

Tổ 6 Hòa Quý, Sơn Trà

6

Nguyễn Đức Mỹ

TT

0935487468

 

K354/57 Trưng Nữ Vương

7

Hoàng Thị Kim Tâm

Bảo vệ

01282781567

 

 

8

Trần Thị Thanh Tâm

P.Vụ

0986870838

 

K07/4 Trương Định

9

Trương Thị Phan Hoàng Anh

V. Thư

0945989972

 vanthu.c3tranphu.danang@moet.edu.vn

K32/40 Lê Hữu Trác

10

Tăng Thị Trúc Linh

T. Viện

0905598898

 tangtruclinh@gmail.com

K569/H07/14 trần Cao Vân

 11

 Võ Văn Hùng

NV 

 01216539059