Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Văn phòng
 

 

DACH SÁCH TỔ : VĂN PHÒNG 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Trí

TT

2

Phạm Thị Thảo

K.Toán

3

Nguyễn Thị Huệ

Y.Tế

4

Trương thị Hồng Vân

T.Qũy

5

Tăng Thị Trúc Linh

T.Viện

6

Nguyễn Minh Hùng

Điện nước

7

Hoàng Thị Kim Tâm

Bảo vệ

8

Trần Thị Thanh Tâm

P.Vụ

9

Trương Thị Phan Hoàng Anh

V. Thư

10

Nguyễn Thuận

Bảo vệ

 11

 Hoàng Phi Hùng

Bảo vệ

12

Huỳnh Tấn Phúc

Bảo vệ