Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

GIỚI THIỆU

Chi bộ

1. Bí thư: Phan Hùng

    ĐT: 0905057997

    Mail:  anhpha65@gmail.com

 2. Phó bí thư: Phan Văn Quang

    ĐT: 0943803838

    Mail: phanvanquang78@gmail.com

DANH SÁCH CẤP ỦY KHÓA XIX (2015 – 2020) 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

Đảng

Chính quyền

1

Phan Hùng

Bí thư

Hiệu trưởng

Thạc sĩ Vật lí

2

Phan Văn Quang

Phó Bí thư

TTCM

Thạc sĩ Sử học

3

Hồ Thị Thảo Nguyên

Chi ủy viên

PHT

Thạc sĩ QLGD

4

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Chi ủy viên

CTCĐ

Thạc sĩ Hóa học

5

Phan Tiến Dậu

Chi ủy viên

TTCM

Thạc sĩ Vật lí