Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Ngoại ngữ

DACH SÁCH TỔ : NGOẠI NGỮTT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Mai Thị Kiều Hương

GV

2

Lưu Nguyễn Hồng Anh

GV

3

Lê Thị Thu Mỹ

GV

4

Trang Nguyễn Minh Châu

 GV

5

Lê Thị Thủy

GV

6

Phù Quốc Như Khuê

GV

7

Ngô Bùi Cẩm Hiền

TPCM

8

Nguyễn Thị Loan

TTCM

9

Châu Nữ Huyền Anh

GV

10

Nguyễn Thị Kim Thoa

GV

11

Trần Dương Anh Tú

GV

12

Nguyễn Thị Xuân Huyên

GV

13

Đỗ Thị Bảo Quyên

GV

14

 Phạm Thị Ánh Tuyết

HP