Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Vật lí

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÍ 
STT Họ tên Chức vụ Điện thoai Mail Chỗ ở
1 Phan Tiến  Dậu TTCM 0901126899 dauvatlitranphu@gmail.com 459/18 - Trưng Nữ Vương
2 Ng Thị Lệ Hằng GV 0989392982 lehang090782@gmail.com 26 - An Thượng 5
3 Ng Thị Ngọc Hiếu GV 0905345348 ngochieu64@gmail.com 70/11A - Phan Thanh
4 Lê Thị Hòa GV 0914745800 lehoatp@yahoo.com Tổ 79 Hòa Cường Bắc
5 Phan Hùng Hiệu trưởng 0905057997 anhpha65@gmail.com 48 - Lý Tế Xuyên
6 Võ Thị Hường GV 0983811611 vthuongtpdn@gmail.com 05 - Hoàng Sĩ Khải
7 Ng Phương Loan TPCM,TTCĐ 0905010200 Vn9999loan@yahoo.com 20 - Xuân Đán 2
8 Ng Thị Bích Ngọc GV 01202428271 nguyenthibichngoc12svl@gmail.com Tổ 158 - Khánh Sơn - HKN
9 Thái Thi Minh Nguyệt GV 0985675727 minhnguyetthai@gmail.com Phân Láng 15- Khuê Hoà
10 Trần Thị  Phú GV 0905200281 tranthiphuvatlyk15@gmail.com 86 - Lý Văn Tố
11 Ng Thị Huyền Trang GV 0935594789 nguyenthihuyentrang9472@gmail.com 172/20 Nguyễn Duy Hiệu
12 Đinh Công Viên GV 0905262545 viendc579@yahoo.com.vn Bình Hòa1- Khuê Trung
13 Thái Duy GV 0983090442 cduyvu@yahoo.com 140/5 - Hồ Xuân Hưong
14 Lê Trần Nguyệt Vy GV 0905369720 ltnvi83@gmail.com 49 - Phạm Đình Hỗ
15 Nguyễn Thị Kiều Oanh GV 0935137473 k.oanhnguyenthi@gmail.com k233/12 Trưng Nữ Vương
16 Trần Văn Qúy GV 0978498550 tvquyitp@gmail.com 18 đường Hòa Nam 12
 17  Nguyễn Thanh   Tiến  GV  0774461680  gialong1094@gmail.com  56 Nam Thọ 1, P. Thọ Quang