Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Toán học
 
 
DACH SÁCH TỔ: TOÁN 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ MAIL

CHỔ Ở

  1 Lê Thị Kim Ánh         GV
01649847013
Lethikimanh21@gmail.com  

2

Lê Văn Hường

TTCĐ

0905239094

levanhuongdng@gmail.com

K538/1 Núi Thành

3

 

GV

 

 

 

4

Nguyễn Đăng Phương Niệm

GV

01282779177

wansuwatmo@gmail.com

K207A/14 Dũng sĩ Thanh Khê

5

Lê Đoan Thy

GV

0905099285

doanthy05@yahoo.com

1145 Ngô Quyền

6

Lê Thị Yến Ny

GV

3600018

linhdang0509@gmail.com

Hòa Cường Bắc , Hải Châu

7

Thái Thùy Linh

GV

0934908856

Tthuylinh721@gmail.com

273 Nguyễn Chí Thanh

8

Đoàn Đức Vũ

GV

0905123675

zun_1979@yahoo.com

K01/19 Tô Ngọc Vân

9

Nguyễn Lam Viễn

GV

   greenfieldb4@gmail.com  

10

Lê Minh Thuận

GV

0905102601

thuan_leminh2003@yahoo.com

K132/11 Ông Ích Khiêm

11

Nguyễn Thị Đăng Thủy

GV

0905731059

ntdthuy204@yahoo.com.vn

K260/23 Hải Phòng

12

Nguyễn Văn Niệm

GV

0905550463

Tpniem85@gmail.com

K19/5 Quang Trung

13

Lê Văn Điệp

GV

0982456467

m.anh01@yahoo.com.vn

K2/52 Lê Hữu Trác

14

Ngô Quang Vinh

TKHĐ

0914168977

vinh977@yahoo.com

18 Đầm Rong 2

15

Lê Thị Cẩm Lý

GV

0905010330

lecamly75@gmail.com

41 Nguyễn Cư Trinh

16

Nguyễn Huy Bính

PHT

0905118800

c3tranphu.danang@moet.edu.vn

K10/23 Phạm Văn Nghị

17

Phan Quốc Duy

TTCM

0906553993

duy192002@yahoo.com

K137/16 Nguyễn Phước Nguyên

18

Lê Thị Xuân Hà

TPCM

0983020715

xuanhattp@gmail.com

28 Xuân Hà 1

19

Nguyễn Thị Xuân Mai

GV

0979793396

xuanmaitranphu@gmail.com

K560/11 Trưng Nữ Vương

20

Trần Viết Tường

GV

0935568833

viettuongtp@gmail.com

20/19 Lý Tự Trọng