Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

GIỚI THIỆU

Hội chữ thập đỏ
1. Chủ tịch: Hồ Thị Thảo Nguyên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
ĐT: 0982400769
Mail: honguyenthao69@gmail.com
 
2. Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Vinh Hoa
Chức vụ: TPCM
ĐT:0966999469
Mail: vinhhoa69@gmail.com
 
3. Ủy viên:Cao Trung Kiên 
Chức vụ: 
ĐT:0905554884
Mail: kiennghiadan@gmail.com
 
4. Ủy viên:Nguyễn Thị Hiền 
Chức vụ: NV Y tế       
ĐT:
Mail:
 
5. Ủy viên:Vũ Thị Thu Hà
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường, 
ĐT:0905.46.26.04
Mail:vuthuha080796@gmail.com
 
6. Ủy viên: Lê Thị Thúy Liễu 
Chức vụ: TTCM
ĐT:0902431677
Mail: lieutp@gmail.com