Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - CHI BỘ

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẢNG VIÊN THAM GIA KIỂM, ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 15/12/2019

 

ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI CHÂU

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

            Đà Nẵng, ngày     tháng  12   năm 2019

 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẢNG VIÊN THAM GIA KIỂM, ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHIỀU 15/12/2019

  1. Chủ trì: đ/c Phan Hùng
  2. Đảng viên có mặt chậm nhất vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 15/12/2019
  3. Bắt đầu kiểm điểm lúc 13 giờ 00 phút ngày 15/12/2019

Ghi chú: Đảng viên có 05 phút trình bày (Chỉ trình bày thành tích nổi bật, hạn chế).

STT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

Cao Trung Kiên

Kiểm điêm trước tổ Đảng

2

Nguyễn Quang Tâm

 

3

Phan Thị Hoàng My

 

4

Nguyễn Thị Kim Hạnh  

 

5

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

 

6

Thái Thị Minh Nguyệt

 

7

Nguyễn Tấn Duy                 

 

8

Thái Duy Vũ

 

9

Lê Thị Thủy

 

10

Trần Thị Hương

 

11

Lê Thị Minh Sang

 

12

Tập thể chi bô

Kiểm điểm trước tập thể chi bộ

13

Phan Hùng

 

14

Phan Văn Quang

 

15

Hồ Thị Thảo Nguyên

 

16

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

17

Phan Tiến Dậu

 

18

Phạm Thị Ánh Tuyết

 

19

Vũ Thị Thu Hà

 

20

Đinh Công Viên

 

Danh sách này có 01 tập thể và 19 đảng viên./.

 

Nơi nhận:

-   Dán thông báo Chi bộ,

-   Lưu VT.

 

           

            TM. CẤP ỦY

              PHÓ BÍ THƯ

 

 

                                    Phan Văn Quang

 

 

 

ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI CHÂU

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2019

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG 15/12/2019

  1. Chủ trì: đ/c Phan Hùng
  2. Đảng viên có mặt chậm nhất vào lúc 07 giờ 25 phút ngày 15/12/2019
  3. Bắt đầu kiểm điểm lúc 07 giờ 30 phút ngày 15/12/2019

Ghi chú: Đảng viên có 05 phút trình bày (Chỉ trình bày thành tích nổi bật, hạn chế).

TT

HỌ VÀ TÊN

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Vinh Hoa

Kiểm điểm trước tổ Đảng

2

Phan Quốc Duy

 

3

Hoàng Trọng Nghĩa

 

4

Võ Thị Xuyến

 

5

Trần Nguyễn Thùy Trang

 

6

Võ Thị Hường

 

7

Nguyễn Thị Lệ Hằng

 

8

Nguyễn Thị Xuân Mai

 

9

Phan Thục Chi

 

10

Ngô Bùi Cẩm Hiền

 

11

Trần Thị Phúc Hòa

 

12

Đinh Thị Nga

 

13

Trần Văn Quý

 

14

Trương Đắc Định

 

15

Nguyễn Huyền Trang

 

16

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

17

Giáp Vân Trường

 

18

Lê Thị Xuân Hà

 

19

Nguyễn Thị Thanh Hải

 

20

Nguyễn Minh Hùng

 

21

Lê Thị Hương

 

22

Võ Thị Xuân Hương

 

23

Nguyễn Dương Thị Thái Uyên

 

24

Lê Đức Ánh

 

25

Trần Văn Hơn

 

Danh sách này có 25 đảng viên./.

 

Nơi nhận:

-   Dán thông báo Chi bộ,

-   Lưu VT.

 

           

            TM. CẤP ỦY

              PHÓ BÍ THƯ

 

 

                                    Phan Văn Quang