Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

HỘI THẢO "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018"

HỘI THẢO "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018"
               Thế giới tự nhiên luôn vận động và phát triển. Giáo dục cũng không nằm ngoài quy luật ấy nên đổi mới giáo dục là điều tất yếu. Nhân Kỉ niệm 45 năm ngày thành lập trường THPT Trần Phú và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần thứ I với chủ đề “ Đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018” với 73 bài viết trên các lĩnh vực:

- Mục tiêu chương trình
- Phương pháp dạy học
- Thí nghiệm – STEM
- Kiểm tra đánh giá
- Ứng dụng CNTT – Chuyển đổi số và Trải nghiệm.

                Các bài viết đã vận dụng lí luận, yêu cầu chung về đổi mới giáo dục vào thực tiễn dạy – học tại trường THPT Trần Phú nên có những nét đặc thù của nhà trường, từ đó, nhà trường có thể vận dụng để đổi mới và nâng cao chất lượng dạy – học, góp phần đổi mới dạy học theo chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước và của toàn ngành.Kỷ yếu