Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

KẾ HOẠCH Họp cha mẹ học sinh có con vào lớp 10 năm học 2019 – 2020

      

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ

 

            Số:        /KH–THPTTP                       Đà Nẵng, ngày      tháng 6 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Họp cha mẹ học sinh có con vào lớp 10 năm học 2019 – 2020


I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 08h00 ngày 14/7/2019.

2. Địa điểm: Tiền sảnh trường THPT Trần Phú, 11 Lê Thánh Tôn Đà Nẵng.

3. Thành phần: BGH, giáo vụ, TKHĐ, CMHS có con vào lớp 10 trường THPT Trần Phú Đà Nẵng.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. (Thầy Hòa, TKHĐ phụ trách)

2. Thủ tục nộp hồ sơ nhập học, thời gian nộp, các khoản thu đầu năm. (Thầy Trí, giáo vụ phụ trách)

3. Thông báo chương trình học, sách giáo khoa, việc học ngoại ngữ và các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn. (Cô Nguyên, PHT phụ trách)

4. Giới thiệu về CSVC nhà trường: Phòng làm việc, phòng học, phòng bộ môn, tầng hầm…(Cô Nguyên, PHT phụ trách)

5. Thông báo nội qui của nhà trường và các vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục ngoại khóa. Thông báo thời gian niêm yết danh sách khối lớp 10 vào ngày 15/8/2019; thời gian tập trung học sinh toàn trường vào ngày 01/9/2019.

- Buổi sáng: Ca chẵn, lúc 8h00. (Cô Tuyết, PHT phụ trách)

- Buổi chiều: Ca lẻ, lúc 14h00. (Cô Tuyết, PHT phụ trách)

6. Bế mạc. (Thầy Hòa, TKHĐ phụ trách)

III. PHÂN CÔNG

Tổ trưởng Văn phòng chỉ đạo thực hiện:

1. Vệ sinh sạch sẽ tiền sảnh, sân trường và nhà vệ sinh tầng 01.

2. Phía trên tiền sảnh (cách phòng giáo vụ 03m) bố trí 01 bàn có 03 ghế ngồi, trên bàn: có 03 chai nước và 03 ly, có khăn trải bàn.

    Phía dưới tiền sảnh bố trí 750 chỗ ngồi (sử dụng ghế ngồi của học sinh dưới tầng hầm).

3. Có kế hoạch giữ xe của CMHS trong khuôn viên của trường (không thu tiền).

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Họp cha mẹ học sinh có con vào lớp 10 năm học 2019 – 2020. Đề nghị các cá nhân và bộ phận có liên quan của trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu có gì trở ngại gặp Hiệu trưởng để giải quyết./.

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG

- BGH, TTVP, TKHĐ;

- Giáo vụ, tài vụ;

- Lưu: VT.