Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11, NH 2019-2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                    TRẦN PHÚ

 

          Số:        /KH–THPTTP                     Đà Nẵng, ngày    tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm học 2019 -  2020

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2019), qua đó giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và tôn vinh các thầy cô có thành tích trong giảng dạy và công tác.

CB – GV – NV và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian:

+ Trong học sinh, tại sân trường: Tiết chào cờ, thứ hai ngày 18/11/2019.

+ Trong Hội đồng SP, tại Hội trường: 15h30ph ngày 20/11/2019.

2. Địa điểm: Trường THPT Trần Phú.

3. Đối tượng: CB – GV – NV  HS. 

4. Trang phục:

Học sinh: Như đi học.

CB, GV, NV: Như đi dạy, làm việc.

 

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức trong học sinh

(Dẫn chương trình – thầy Hòa)

- Ổn định học sinh (thầy Trường phụ trách).

02 tiết mục văn nghệ: 01 học sinh và 01 giáo viên (Đoàn trường chuẩn bị).

Chào cờ (thầy Hòa tổ chức).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (thầy Hòa phụ trách).

Phát biểu kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (thầy Hùng trình bày).

Đại diện học sinh khối 12 phát biểu cảm nhận nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tặng hoa (lớp 12/2).

- Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng hoa (trưởng ban đại diện CMHS tặng).

Công bố quyết định, chuẩn bị giấy khen, phần thưởng và điều hành phát thưởng (cô Hà BTĐT).

- 02 tiết mục văn nghệ của học sinh (Đoàn trường chuẩn bị).

- Bế mạc (thầy Hòa thực hiện).

2. Tổ chức trong Hội đồng sư phạm

(Dẫn chương trình – thầy Hòa)

02 tiết mục văn nghệ: 01 học sinh và 01 giáo viên (Đoàn trường chuẩn bị).

Phát biểu kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (thầy Hùng trình bày).

- Phát biểu của Đại diện CMHS.

Báo cáo sơ kết thi đua và một số hoạt động của nhà trường trong thời gian qua (cô Nguyệt CTCĐ báo cáo).

- Đọc Quyết định khen thưởng (cô Tuyết PHTcông bố).

- Điều hành phát thưởng (cô Nguyên PHT).

- Phát biểu ý kiến của đại biểu.

- Tổ chức trao đổi, văn nghệ…(Công đoàn điều hành).

- Tổng kết (thầy Hòa thực hiện).

- Liên hoan (cô Nguyệt CTCĐ chủ trì).

IV. PHÂN CÔNG

1. Công tác chỉ đạo:

Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung, đón tiếp đại biểu.

- Cô Nguyên PHT: Chỉ đạo tổ văn phòng thực hiện vệ sinh môi trường. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Quyết định, các giấy khen, phần thưởng và người bê phần thưởng. Chỉ đạo tổ văn phòng thực hiện việc trang trí và phục vụ nước đại biểu.

- PHT NGLL: Chỉ đạo và kiểm tra các bài viết,văn nghệ, theo dõi kịch bản. Chỉ đạo công tác tập trung, nề nếp, kỉ luật học sinh. Chỉ đạo và kiểm tra Giấy mời. Đánh giá rút kinh nghiệm.

2. Phân công cụ thể:

Chuẩn bị cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn (treo cờ phướn trước ngày 14/11/2019); chuẩn bị âm thanh (hệ thống loa và các micro phải sử dụng tốt); chuẩn bị đĩa nhạc Quốc ca (không lời), trang trí phông màn, khẩu hiệu; 04 bàn đại biểu có khăn trải bàn, hoa, nước uống chai thủy tinh, ly (ngoài tiền sảnh và trong Hội trường)vệ sinh và chuẩn bị nước uống chai thủy tinh, ly tại phòng Hiệu trưởng, phòng khách, bình nước trà tại Hội trường; Chuẩn bị 380 ghế ngồi tại Hội trường (đưa bàn ra ngoài): Thầy Trí (TT VP) chỉ đạo và phân công người thực hiện (có danh sách phân công cụ thể việc chuẩn bị và thu dọn sau buổi lễ). Thời gian hoàn thành công việc chuẩn bị trước 17h00 ngày 17/11/2019 (tại tiền sảnh) và trước13h00 ngày 20/11/2019 (tại Hội trường).

- Trang trí phông treo:

+ Ngoài tiền sảnh (phông to)

Lôgô trường  Cờ và ảnh Bác HồKỶ NIỆM

37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

      (20/11/1982 – 20/11/2019)

 

       Hải Châu, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

+ Trong Hội trường (phông nhỏ)

Lôgô trường  Cờ và ảnh Bác HồSINH HOẠT KỶ NIỆM

37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

      (20/11/1982 – 20/11/2019)

 

      Hải Châu, ngày 20 tháng 11 năm 2019

- Giữ xe: Có kế hoạch và cách thức quản lý cụ thể. 

- Cô Tâm (tạp vụ) vệ sinh phòng Hiệu trưởng, phòng khách sạch sẽ (bàn, ghế, nền nhà…), chuẩn bị nước uống chai thủy tinh, ly…

Ổn định học sinh (đầu buổi lễ): Thầy Trường, Tổ Thể dục, GVCN của 28 lớp và Giám thị. Hoàn thành việc ổn định trước 6h30 ngày 18/11/2019.

- Cô Hà BTĐT nộp danh sách tiết mục văn nghệ và kịch bản về PHT NGLL trước ngày 14/11/2019.

- Bài viết của đại diện học sinh khối 12: Thầy Hòa (CN 12/2) chọn học sinh lớp 12/2hướng dẫn học sinh viết bài, đọc bài. Hoàn thành trước ngày 14/11/2019. Nộp bài cho cô Tuyết PHT: 8h00 ngày 14/11/2019.

Chuẩn bị giấy mời và gi giấy mời khách tham dự: (07h00 ngày 18/11/2019 tại tiền sảnh trường THPT Trần Phú Đà Nẵng)Đại diện Quận ủy Hải Châu, UBND Quận Hải Châu, UBND Phường Hải Châu 1, Sở GDĐT: LĐ Sở + Công đoànCông an phường Hải Châu 1, Quận Đoàn Hải Châu, TB và PB đại diện CMHS nhà trường. (15 giờ 30 phút, ngày 20/11/2019 tại Hội trường): Thầy cô giáo về hưu, ban đại diện CMHS các lớp.

Chuẩn bị sinh hoạt trong Hội trường và tiếp khách tại phòng khách: Thầy Trí TTVP.

Chuẩn bị và đón tiếp đại biểu tại phòng khách: Thầy Trí TTVP chỉ đạo. Thời gian đón tiếp từ 08h00 ngày 16/11/2019 đến 17h00 ngày 20/11/2019.

Tiếp đại biểu:

+ Ngày 16/11/2019: TTVP.

+ Ngày 18/11/2019: HT và CTCĐ.

+ Ngày 19/11/2019: PHT CSVC.

+ Ngày 20/11/2019: PHT NGLL.

- Kế toán, Thủ quỹ chuẩn bị kinh phí.

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019). Đề nghị các bộ phận có liên quan của trường thực hiện nghiêm túc. Nếu có gì trở ngại gặp Hiệu trưởng để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

HT, các PHT, GVCN, TTCM, TTVP;

- CTCĐ, BTĐT, TT Tổ TDQP, KT, TQ;

- TKHĐ, TTND, GVCN  12/2;

- Lưu: VT.