Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” KHỐI 12((Ngày 20/4 - 02/5/2020)

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” KHỐI 12
Phát trên kênh DanangTV1, DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng

(Ngày 20/4 - 02/5/2020)

 

                    Thời gian

 

Thứ Hai

 

 

Thứ Ba

 

 

Thứ Tư

 

 

Thứ Năm

 

 

Thứ Sáu

 

 

Thứ Bảy

 

9h00 – 9h45

 

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

9h45 – 10h30

Lịch sử

Sinh học

Hóa học

Địa lí

Vật lí

Giáo dục công dân

 

1. Ngày 20/4 - 25/4/2020 (Tuần 6)

STT

Môn

Nội dung

1

Toán

Phương pháp tính tích phân từng phần

2

Lịch sử

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

3

Ngữ văn

Số phận con người (trích) – Sô-lô-khốp

4

Sinh học

Quần xã sinh vật

5

Tiếng Anh

Grammar: Comparison

Language functions (Part 2)

6

Hóa học

Sắt và hợp chất của Sắt

7

Toán

Ứng dụng của tích phân (tiết 1)

8

Địa lí

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (tiếp theo)

9

Ngữ văn

Số phận con người (trích) – Sô-lô-khốp

10

Vật lí

Hiện tượng Quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Hiện tượng quang điện trong.

11

Tiếng Anh

Unit 14: International organizations - Reading

12

Giáo dục công dân

Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 1)

                             

2. Thời gian: Ngày 27/4 - 02/5/2020 (Tuần 7)

 

STT

Môn

Nội dung

1

Toán

Ứng dụng của tích phân (tiết 2)

2

Lịch sử

Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

3

Ngữ văn

Ông già và biển cả (trích) – Hê-minh-uê

Diễn đạt trong văn nghị luận

4

Sinh học

Hệ sinh thái

5

Tiếng Anh

- Vocabulary: International organizations

- Grammar: Phrasal verbs

6

Hóa học

Luyện tập: Sắt và hợp chất của Sắt

7

Toán

Phương trình đường thẳng

8

Địa lí

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

9

Ngữ văn

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ

Phong cách ngôn ngữ hành chính

10

Vật lí

Mẫu nguyên tử Bo.

11

Tiếng Anh

Unit 15: Women in society - Reading

12

Giáo dục công dân

Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 2)