Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

THÔNG BÁO SỐ 4

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG

               TRẦN PHÚ

                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

Số:        /TB–THPTTP

                                                                                                             Đà Nẵng, ngày 22 tháng  7 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO SỐ 4

Về việc thu hồ sơ vào lớp 10 (đợt cuối) và thi vào đội tuyển học sinh giỏi

Năm học 2019-2020

 

1. Nhà trường tổ chức thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 (đợt cuối)

- Thời gian01 ngày 26/7/2019 (Buổi sáng: 8h00, buổi chiều: 14h00)

- Địa điểm: Thu hồ: tại phòng Giáo vụ, áo quần thể dục: Phòng Thư viện, Bảng tên, thẻ học sinh, đăng ký thi vào đội tuyển HSG: Phòng Văn thư. Các khoảng thu: Phòng tài vụ.  

2Nhà trường tổ chức thi chọn đội tuyển HSG lớp 10: Với 05 môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. Các môn còn lại do số lượng học sinh đăng ký ít nên nhà trường không tổ chức thi. Các học sinh nào đã đăng ký dự thi các môn Lịch sử, Địa lý, Tin học, Sinh học nhận lại lệ phí đã nộp tại phòng tài vụ.

3Lịch thi vào đội tuyển học sinh Giỏi

Thi sinh có mặt tại phòng thi lúc 7h30 ngày 03/8/2019.

- Thời gian làm bài: Môn Toán, Ngữ văn: 90 phút. Các môn còn lại 60 phút.

Hình thức: Tự luận, riêng môn Tiếng Anh 50% tự luận và 50% trắc nghiệm

Trên đây là thông báo của nhà trường về đợt thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 cuối cùng, đề nghị học sinh theo dõi và nộp hồ sơ theo đúng quy định./.

Nơi nhận:                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG 

BGH, Giáo vụ;                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: VT.                     

 

​                                                                    Hồ Thị Thảo Nguyên