Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Địa lý
 
 
DACH SÁCH TỔ: ĐỊA LÝ 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ MAIL

CHỔ Ở

1

Đinh Thị Nga

GV

0987242266

Ngannga106@gmail.com

25 Han Mạc Tử

2

Võ Thị Xuyến

TTCM

01669664234

xuyenchi260912@gmail.com

P503 A1 Nại Hiên Đông

3

Nguyễn Thị Thủy (B)

TTCĐ

0984344517

nguyenthuy0755@gmail.com

P603 A –C2- Nại Hiên Đông

4

Lê Thị Dung

GV

01684200010

lethidung07sdl@gmail.com

113 Lê Đình Lý

5

 Phạm Thị Ái Vân GV 0982307071   K161/9 Ngô Quyền-Sơn Trà

 6

Nguyễn Quốc Cường

GV 

0899244725 

 

 183 – Ngô Quyền