Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022 CHƯA NỘP PHIẾU NHẬP HỌC VÀ ĐÃ NỘP PHIẾU NHẬP HỌC

Danh sách học sinh CHƯA NỘP phiếu nhập học:
 https://drive.google.com/file/d/1dnGD0LJa6ukmGSQo_4al2HkoNz5w_byK/view?usp=sharing

Danh sách học sinh đã nộp phiếu nhập học: 
https://drive.google.com/file/d/1Ujcx3zL5JvRJzMNrTRR7IbLUhKqUms-P/view?usp=sharing

 

Lưu ý:   
- Học sinh chưa nộp phiếu nhập học đăng ký tại link sau (Hạn cuối 27/7/2021):
https://docs.google.com/forms/d/15W6ZJEkxfQLrvqsFq71Yv7wwfNS7wFNoPbqqF-eDD20/edit
- Av10 có 187 HS đăng kí, còn Av7 có 460 HS