Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

GIỚI THIỆU

Hội chữ thập đỏ
1. Chủ tịch: Cô Hồ Thị Thảo Nguyên
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
ĐT: 0982400769
Mail: honguyenthao69@gmail.com

 
2. Phó chủ tịch: Cô Nguyễn Thị Vinh Hoa

 
3. Ủy viên:
   
   
- Thầy Cao Trung Kiên 
 
   
   - Cô Vũ Thị Thu Hà

 
   - Cô Lê Thị Thúy Liễu