Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Tin học
 
 

DACH SÁCH TỔ TIN HỌC .

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ MAIL

CHỔ Ở

1

Nguyễn Thị Nhàn

GV

0932727921

nguyennhantp@gmail.com

Tổ 16 Hòa An

2

Huỳnh Quang Vũ

GV

0919366250

qminh5555@gmail.com

109 Trần Cao Vân

3

Lê Thị Ngọc Loan

GV

0973187070

nloantp@gmail.com

102 Hải Hồ

4

Lê Thị Minh Sang

TTCĐ

0903207630

lesangtp@gmail.com

K60/9 Nguyễn Chánh

5

Ngô Thị Quỳnh

GV

0905022755

quynhthanhtp@gmail.com

397/19 Tôn Đản

6

Trần Vinh An

GV

3531823

vinhantp@gmail.com

05 Thanh Sơn

7

Lê Thị Thúy Liễu

TTCM

0902431677

lieutp@gmail.com

K16/8 Ngô Gia Tự

 8

Võ Thị Xuân Hương

 GV

0905333027 

xhuong2808@gmail.com 

K44/5 Nguyễn Thành Hãn