Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ – TP. ĐÀ NẴNG

Cập nhật : 31-03-2018

Hội Chữ Thập đỏ trường Trần Phú hướng tới các hoạt động trọng tâm đã được quy định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ và Hội hoạt động vì mục tiêu nhân đạo - đoàn kết - tương trợ, với tính chất đặc thù: tính xã hội sâu sắc, tính chuyên nghiệp, tính hệ thống, tính cộng đồng.