Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Ngữ văn
 
 
DACH SÁCH TỔ : NGỮ VĂN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ MAIL

CHỔ Ở

    1

Nguyễn Thị Trâm Anh

        GV
0985753790

tramanhtea@gmail.com

 

2

Nguyễn Văn Hàng

        GV

0905650236

   

3

Đỗ Thị Ánh Vi

GV

0905596665

anhvi.ankhanh@yahoo.com.vn

15 Nguyễn Thành Ý

4

Phạm Thị Thúy Hằng
        GV
01668153628
 

K62/2 Phan Thanh

5

Hoàng Thị Hường

GV

01679931238

 

83 Yết Kiêu

6

Nguyễn Huyền Trang

GV

01689220619

dongoce63@gmail.com

K54/29 Nguyễn Thành Hãn

7

Nguyễn Hồng Hạnh

TTCĐ

0905624139

hanhtp68@gmail.com

K152/7 Lý Tự trọng

8

Phạm Thị Thu Huyền

GV

01216781084

huyenpham011@gmail.com

K123/H10/7 Cù Chính Lan

9

Trần Thị Phúc Hòa

TPCM

0982461217

tungson.1977@gmail.com

40 Nguyễn Đăng Đạo

10

Nguyễn Thị Thu Thủy

TTCM

0988798744

nguyenhuaquang@gmail.com

44 Phan Kế Bính

11

Nguyễn Đình Hòa

GV

0905105222

dinhhoa1804@gmail.com

K3A/14 Phan Thành Tài

12

Lê Thị Hương
        GV 0903555749    

13

Lê Thị Phương Thanh

GV

0982061007

phuongthanhle80@gmail.com

304/27 Điện Biên Phủ

14

Phan Thị Hoàng My

GV

0935011761

hoangmydhs@gmail.com

K278/01A/15 Trần Cao Vân

15

Trần Nguyễn Thủy Trang

GV

0909110432

   

 16

 Nguyễn Thị Văn

 GV