Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Ngữ văn
 
 

DACH SÁCH TỔ : NGỮ VĂN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

    1

Nguyễn Thị Trâm Anh

        GV

2

Nguyễn Văn Hàng

        GV

3

Đỗ Thị Ánh Vi

GV

4

Phạm Thị Thúy Hằng

        GV

5

Hoàng Thị Hường

GV

6

Nguyễn Huyền Trang

GV

7

Nguyễn Hồng Hạnh

TTCĐ

8

Phạm Thị Thu Huyền

GV

9

Trần Thị Phúc Hòa

TPCM

10

Nguyễn Thị Thu Thủy

TTCM

11

Nguyễn Đình Hòa

GV

12

Lê Thị Hương

        GV

13

Lê Thị Phương Thanh

GV

14

Phan Thị Hoàng My

GV

15

Trần Nguyễn Thủy Trang

GV

 16

 Nguyễn Thị Văn

 GV