Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

GIỚI THIỆU

Chi bộ

 

DANH SÁCH CẤP ỦY KHÓA XIX (2020 – 2025) 

STT

HỌ VÀ TÊN


CHỨC VỤ


TRÌNH ĐỘ


Đảng


Chính quyền

1

Thầy Nguyễn Cửu Huy

Bí thư

Hiệu trưởng

 


2

Thầy Phan Tiến Dậu

Phó Bí thư

TTCM

Thạc sĩ Vật lí


3

Cô Hồ Thị Thảo Nguyên

Chi ủy viên

PHT

Thạc sĩ QLGD


4

Cô Lê Thị Minh Sang

Chi ủy viên

UVCĐ

Cử nhân Tin học