Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

GIỚI THIỆU

Chi bộ

Phó bí thư: Thầy Phan Tiến Dậu

    ĐT: 0979478931

    Mail: dauvatlitranphu@gmail.com

DANH SÁCH CẤP ỦY KHÓA XIX (2020 – 2025) 

STT

HỌ VÀ TÊN


CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ


Đảng

Chính quyền


1

Thầy Phan Tiến Dậu

Phó Bí thư

TTCM

Thạc sĩ Vật lí


2

Cô Hồ Thị Thảo Nguyên

Chi ủy viên

PHT

Thạc sĩ QLGD


3

Cô Lê Thị Minh Sang

Chi ủy viên

UVCĐ

Cử nhân Tin học