Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Sinh học
 
 
DACH SÁCH TỔ : SINH -CN 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ MAIL

CHỔ Ở

1

Lê Thị Kim Tùng

GV

01278747576

kimtung2008@gmail.com

51 Tôn Thất Tùng

2

Đỗ Thị Bích Ngọc

GV

0937612996

Dongoc250783@yahoo.com.vn

97 Âu Cơ  Hòa Khánh Bắc

3

Trương Minh Nguyệt

GV

3500054

Nvthuan369@gmail.com

K759/21 Trần Cao Vân

4

Nguyễn Thị Lan

TTCĐ

0912918833

vuonghm.gpc3@gmail.com

P.207 A1 Vinconland

5

Lê Thị Đan Vy

GV

0935234481

danvysinh@gmail.com

407 A1 Hòa Thọ Đông

6

Nguyễn Thị Kim Hạnh

GV

0905552725

Hanhduong.tranphu@gmail.com

Điện Bàn , Quảng Nam

7

Tăng Thị Tình

GV

0978169468

tinhdanang@gmail.com

102 Trần Lựu

8

Hoàng Trọng Nghĩa

TTCM

0905398270

htnghiatp@gmail.com

327/44 Nguyễn Phước Nguyên

9

Lữ Hải Đình

GV

0905131928

luhaidinh2003@yahoo.com

Nhơn Thọ 2 , Hòa Phước