Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Hóa học
 
 

DACH SÁCH TỔ : HÓA HỌC 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

CTCĐ

2

Bùi Thị Hồng Cam

GV

3

Mai Thị Dung

GV

4

Nguyễn Văn Bỉnh

GV

5

Nguyễn Thị Như Ngọc

GV

6

Ngô Văn Khánh

GV

7

Trần Văn Hơn

TTCM

8

Lê Văn Hoàng

GV

9

Lương Phan Anh Thư

TTCĐ

10

Nguyễn Thị Vinh Hoa

GV

11

Trương Đắc Định

GV

12

 Hồ Thị Thảo Nguyên

P.HT 

13 

 Bùi Văn Nam

 GV