Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

GIỚI THIỆU

Đoàn thanh niên

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Vũ Thị Thu Hà

Bí thư Đoàn trường, UV BTV

2.

Trần Khánh Thanh Hà

Phó Bí thư Đoàn trường, UV BTV

3.

Nguyễn Thánh Trâm

Phó Bí thư Đoàn trường, UV BTV

4.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ủy viên Ban thường vụ

5.

Nguyễn Văn Phú Đạt

Ủy viên Ban thường vụ

6.

Vũ Thị Tường Minh

Ủy viên Ban chấp hành

7.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ủy viên Ban chấp hành

8.

Nguyễn Thị Phượng

Ủy viên Ban chấp hành

9.

Đinh Ngọc Hải Đăng

Ủy viên Ban chấp hành

10.

Phan Thị Huệ Linh

Ủy viên Ban chấp hành

11.

Hồ Phan Minh Huy

Ủy viên Ban chấp hành

12.

Phạm Văn Duy Bảo

Ủy viên Ban chấp hành

13.

Bùi Viết Thịnh

Ủy viên Ban chấp hành

14.

Phạm Ngọc Thanh Toàn

Ủy viên Ban chấp hành

15.

Nguyễn Trúc My

Ủy viên Ban chấp hành