Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

GIỚI THIỆU

Đoàn thanh niên

Bí thư: Vũ Thị Thu Hà
- ĐT: 0905462604
- Email: vuthuha080796@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Vũ Thị Thu Hà

Bí thư Đoàn trường, UV BTV

0905.46.26.04

2.

Trần Khánh Thanh Hà

Phó Bí thư Đoàn trường, UV BTV

0364.248.398

3.

Nguyễn Thánh Trâm

Phó Bí thư Đoàn trường, UV BTV

0905.08.02.94

4.

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ủy viên Ban thường vụ

0905.92.44.17

5.

Nguyễn Văn Phú Đạt

Ủy viên Ban thường vụ

0868.165.321

6.

Vũ Thị Tường Minh

Ủy viên Ban chấp hành

0905.907.726

7.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ủy viên Ban chấp hành

0702428271

8.

Nguyễn Thị Phượng

Ủy viên Ban chấp hành

0779416876

9.

Đinh Ngọc Hải Đăng

Ủy viên Ban chấp hành

0935.357.623

10.

Phan Thị Huệ Linh

Ủy viên Ban chấp hành

0358.029.303

11.

Hồ Phan Minh Huy

Ủy viên Ban chấp hành

0935.04.88.05

12.

Phạm Văn Duy Bảo

Ủy viên Ban chấp hành

0901.129.629

13.

Bùi Viết Thịnh

Ủy viên Ban chấp hành

0901.966.746

14.

Phạm Ngọc Thanh Toàn

Ủy viên Ban chấp hành

0905.583.522

15.

Nguyễn Trúc My

Ủy viên Ban chấp hành

0777.865.539