Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TÀI LIỆU - VĂN BẢN

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 Sách giáo khoa 12 năm học 2024-2025 Văn bản quản lý hành chính Download
2 Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2024 Văn bản quản lý hành chính Download
3 Lịch trực và tiếp công dân của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Văn bản quản lý hành chính Download
4 NGHỊ QUYẾT CMHS THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2023-2024 Văn bản quản lý hành chính Download
5 KH 336/THPTTP Văn bản quản lý hành chính Download
6 KH 334/THPTTP Văn bản quản lý hành chính Download
7 KH 313/THPTTP Văn bản quản lý hành chính Download
8 TB 306/THPTTP Văn bản quản lý hành chính Download
9 KH 301/THPTTP Văn bản quản lý hành chính Download
10 KH 290/THPTTP Văn bản quản lý hành chính Download