Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TÀI LIỆU - VĂN BẢN

STT Tiêu đề Thuộc nhóm File kèm
1 VỀ VIỆC GỬI BÁO GIÁ DỰ TOÁN CUNG CẤP TRANG PHỤC THỂ DỤC THỂ THAO CHO GIÁO VIÊN Văn bản quản lý hành chính Download
2 VỀ VIỆC GỞI BÁO GIÁ DỰ TOÁN CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM Văn bản quản lý hành chính Download
3 Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai tại trường THPT Trần Phú năm học 2022-2023 Văn bản quản lý hành chính Download
4 Thông báo về việc công khai theo thông tư 36 /2017/TT-BGDĐT tại trường THPT Trần Phú năm học 2022-2023 Văn bản quản lý hành chính Download
5 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 Văn bản quản lý hành chính Download
6 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2021 - 2022 Văn bản quản lý hành chính Download
7 THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên THPT Trần Phú - Năm học 2022-2023 Văn bản quản lý hành chính Download
8 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 - 2023 Văn bản quản lý hành chính Download
9 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2021-2022 Văn bản quản lý hành chính Download
10 KẾ HOẠCH Thực hiện Qui chế công khai tại trường Trung học phổ thông Trần Phú Năm học 2022 - 2023 Văn bản quản lý hành chính Download