Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TỔ CHUYÊN MÔN

Lịch sử
 
DACH SÁCH TỔ : LỊCH SỬ 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

ĐỊA CHỈ MAIL

CHỔ Ở

1

Phan Văn Quang

TTCM

0943803838

phanvanquang75@gmail.com

Số  32, Hòa Mỹ 2 , Hòa Minh

2

Trần Thị Hiền

GV

0919159729

hien@gmail.com

Tổ 171 Hòa Khánh Nam

3

Hồ Thị Thế Hoài

TTCĐ

01687617196

Hoaiho09@gmail.com

P.412 A khu C2 –Dương Vân Nga

4

Nguyễn Thị Thanh Hải

GV

0984729289

thanhhaidt@gmail.com

H 19/6 ,K 202 Hoàng Văn Thái

5

Lê Đình Hợi

GV

0986331159

dinhhoils07@gmail.com

11/9 Đỗ Quang

6

Nguyễn Phạm Hoàng Phúc

GV

0979183210