Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2021 – 2022

Sáng nay (ngày 6 tháng 11 năm 2021), Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động trường THPT Trần Phú (NLĐ) được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới. Tham dự Hội nghị có bà Phạm Thị Trinh (Trưởng phòng Giáo dục Trung học phổ thông, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng), ông Trần Đình Dõng và ông Trần Văn Anh (Ban đại diện Cha mẹ học sinh), cùng với 137 NLĐ nhà trường tham dự Hội nghị.

Chủ đề của năm học 2021 – 2022 là: THẮP LỬA KHÁT VỌNG, XÂY DỰNG HẠNH PHÚC!

Phương châm hành động: Đạo đức – Tự học - Sáng tạo – Hiệu quả.


Hội nghị đã đề cập đến nhiều nội dung nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường trong năm học 2021 – 2022. Trong đó, Kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022 đã đi vào phân tích thời cơ và thách thức, điểm mạnh và điểm yếu để làm căn cứ xây dựng. Kế hoạch đã đề cập đến 5 mục tiêu chung, 11 mục tiêu cụ thể. Điểm mới, đó là: cùng một thời điểm nhưng tập thể Hội đồng sư phạm (HĐSP) phải thực hiện mục tiêu kép vừa nâng cao chất lượng dạy và học, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; chú trọng giáo dục hòa nhập; xác định được nhóm giải pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, linh hoạt trong tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018…

Hội nghị chú trọng công tác phản biện xã hội thông qua giải đáp các kiến nghị, đề xuất của NLĐ liên quan đến công tác tổ chức, quản lí của Ban Giám hiệu, việc thực hiện chế độ chính sách, thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ… của lãnh đạo nhà trường. Hiệu trưởng đã giải trình các kiến nghị, đề xuất theo thẩm quyền và khẳng định những tồn tại trong thời gian qua sẽ được giải quyết sớm nhất trong thời gian đến để NLĐ yên tâm công tác.

Thay mặt cho tổ chức Công đoàn nhà trường, Chủ tịch Công đoàn đã trình bày các quy chế, kế hoạch hoạt động của Công đoàn năm học 2021 – 2022 và kí giao kết thi đua.

Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân (BTTND) đã khẳng định trong năm học vừa qua BTTND hoàn thành tốt công tác giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục của nhà trường. Ngoại ra, báo cáo cũng nhìn nhận thẳng thắn một số hạn chế, đó là một số chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021 chưa đạt, liên quan đến đơn thư phản ánh vẫn tồn tại, việc đánh giá xếp loại học sinh chưa thực sự chặt chẽ…

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và thành công tốt đẹp. Nghị quyết của Hội nghị NLĐ trong năm học này chắc chắn sẽ là những định hướng tốt, cùng với những cam kết quyết liệt của lãnh đạo nhà trường và sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của tập thể HĐSP hứa hẹn thực hiện thành công chủ đề và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm học mà kế hoạch đã đề ra.

 

                                                                      THAY MẶT BCH CÔNG ĐOÀN

                                                        Phan Văn Quang

                                                                   (Phụ trách Tuyên giáo tổng hợp)