Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG - NĂM HỌC 2022-2023

Sáng ngày 22-10-2022 nhà trường đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022-2023.Về tham dự hội nghị có thầy Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

 

Phát biểu chỉ đạo của thầy giáo Mai Tấn Linh

– Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị đã đánh giá chung tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện các mục tiêu, tiêu chí năm học 2021-2022.

 

 Cô Hồ Thị Thảo Nguyên – Phó HT

báo cáo nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai KHGD năm học 2022-2023

 

 Cô Phạm Thị Ánh Tuyết – Phó HT

giải đáp ý kiến viên chức người lao động.

Với chủ đề năm học 2022-2023: “Đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục” nhà trường triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2022-2023 với các mục tiêu như sau:

- Linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2006) đối với các lớp 11, 12;  Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông đối với lớp 10 bảo đảm hoàn thành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục.

 


- Đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; chú trọng phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

- Tăng cường việc đổi mới cơ chế quản lí giáo dục; thực hiện quản trị trường học Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

 

Cô Nguyễn Thị Vinh Hoa – Chủ tịch công đoàn phát động thi đua

Với những mục tiêu đặt ra trong năm học 2022-2023, toàn thể CBGVNV nhà trường phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mục tiêu, đưa nhà trường ngày một phát triển.