Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch hoạt động học tập tìm hiểu Di sản Hội An

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ


             Số: 18/KH-THPTTP                        Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động học tập tìm hiểu Di sản Hội An

Thực hiện phương hướng số 350/PH-THPTTP ngày 19/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Phú về Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch triển khai Hoạt động học tập tìm hiểu Di sản văn Hội An như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA        

- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, kế hoạch nhà trường năm học 2020-2021.

          - Nhằm thực hiện tốt chương trình  môn học, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy năng lực học sinh, chú trọng tích hợp lồng ghép liên môn.

          - Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế.

          - Tìm hiểu và làm rõ về di sản Hội An

          - Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, tự hào về những người có

          II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

- Chủ đề học tập “Tuổi trẻ Trần Phú – Hành trình di sản” (làm băng rôn - thầy Hòa phụ trách).

- Học sinh tham gia học tập: 39 học sinh lớp 10/6 và 15 học sinh đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn 10 được chia làm 4 nhóm (có danh sách kèm theo), mỗi nhóm được giao một chủ đề học tập để tự tìm hiểu, khám phá về chủ đề đó.

- Giáo viên hướng dẫn: đại diện BGH, thầy Nguyễn Đình Hòa, các giáo viên tổ Ngữ văn (có danh sách đính kèm).

- Thời gian hoạt động, như sau:

STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Học sinh có mặt tại trường (chậm nhất)

Lúc 06 giờ 55 phút ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

2

Di chuyển vào Di sản Hội An

Từ 07 giờ 00 phút đến 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

3

Triển khai hoạt động học tập trải nghiệm tại Di sản

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ ngày 31 tháng 01năm 2021

Các nhóm làm việc theo sự phân công của BTC

4

Nghỉ ngơi, ăn trưa, hoàn thành nội dung báo cáo tại Nhà hàng Thuận Tình – Hội An - QN)

Từ 11 giờ 00 phút đến 14 giờ ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

5

Các nhóm báo cáo thuyết trình

Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 31 tháng 01năm 2021

 

6

Tổng kết hoạt động

Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

 

7

Trở về trường, kết thúc hoạt động

Lúc 16 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 01năm 2021

 

            - Chủ đề học tập của các nhóm

STT

Nhóm

Chủ đề

Nội dung cần tìm hiểu

HS mang theo

Giáo viên phụ trách

1

I

Hội quán Phúc Kiến (46 Trần Phú, Hội An)

-   Sự hình thành, phong cách kiến trúc Hội quán

-   Sinh hoạt văn hóa, chức năng của Hội quán

-   Những vấn đề đặt ra trong quản lí, khai thác, bảo tồn di tích Hội quán (tìm gặp nhân chứng: có thể gặp đại diện Ban quản lí di tích hoặc Phó chủ tịch phường (phụ trách văn hóa) nơi Hội quán này tọa lạc để phỏng vấn)

-   Báo cáo:

+ Thiết kế Clip thuyết minh về Hội quán Phúc Kiến.

+ Sáng tác một tác phẩm văn học về Hội An.

+ Một tiết mục văn nghệ về Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ít nhất 1 Laptop (có dây sạc, có cài Pwer point)

Điện thoại di động có 3G (máy quay phim (nếu có))

 

2

II

Chùa cầu (tiếp giáp giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú)

-   Sự hình thành, phong cách kiến trúc, chức năng, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của Chùa Cầu.

-   Những vấn đề đặt ra trong quản lí, khai thác, bảo tồn di tích Chùa Cầu (tìm gặp nhân chứng: có thể gặp đại diện Ban quản lí di tích hoặc Phó chủ tịch phường (phụ trách văn hóa) nơi Chùa Cầu tọa lạc để phỏng vấn)

-   Báo cáo:

+ Thiết kế Clip thuyết minh về Chùa Cầu.

+ Sáng tác một tác phẩm văn học về Hội An.

+ Một tiết mục văn nghệ về Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ít nhất 1 Laptop (có dây sạc, có cài Pwer point)

Điện thoại di động có 3G (máy quay phim (nếu có))

3

III

Nhà cổ Tân Kí (101 Nguyễn Thái Học)

-   Sự hình thành, phong cách kiến trúc, chức năng của nhà cổ Tân Kí.

-   Cổ vật trong nhà cổ Tân Kí

-   Nếp nhà (cách bài trí, thói quen sinh hoạt của gia chủ…). Nội dung nay có thể phỏng vấn gia chủ.

-  Những vấn đề đặt ra trong quản lí, khai thác, bảo tồn di tích nhà cổ Tân Kí (tìm gặp nhân chứng: có thể gặp đại diện Ban quản lí di tích hoặc Phó chủ tịch phường (phụ trách văn hóa) nơi nhà cổ này tọa lạc để phỏng vấn)

-   Báo cáo:

+ Thiết kế Clip thuyết minh về Nhà cổ Tân Kí.

+ Sáng tác một tác phẩm văn học về Hội An.

+ Một tiết mục văn nghệ về Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ít nhất 1 Laptop (có dây sạc, có cài Pwer point)

Điện thoại di động có 3G (máy quay phim (nếu có))

 

4

IV

Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An (33 Nguyễn Thái Học)

- Đôi nét về Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An

- Tìm hiểu:

+ Nghệ thuật tạo hình dân gian

+ Nghệ thuật diễn xướng dân gian

+ Các làng nghề truyền thống

+ Sinh hoạt dân gian

- Những vấn đề đặt ra trong quản lí, khai thác, phát triển Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An hiện nay (tìm gặp nhân chứng: có thể gặp đại diện Ban quản lí Bảo tàng để phỏng vấn)

-   Báo cáo:

+ Thiết kế Clip thuyết minh về Bảo tàng văn hóa dân gian Hội An.

+ Sáng tác một tác phẩm văn học về Hội An.

+ Một tiết mục văn nghệ về Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ít nhất 1 Laptop (có dây sạc, có cài Pwer point)

Điện thoại di động có 3G (máy quay phim (nếu có))

-   Phương tiện đi lại: Xe ô tô

-   Trang phục của giáo viên và học sinh: tự chọn (chú ý: không được mặc váy và quần ngắn quá đầu gối, áo sát nách…). Giáo viên đeo thẻ viên chức, học sinh đeo thẻ học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tổ Ngữ văn nghiêm túc thực hiện những nội dung, yêu cầu trong kế hoạch này; xây dựng chương trình học tập trải nghiệm; phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên trong đoàn, phân công nhiệm vụ cho nhóm học sinh; quản lí học sinh; dặn dò học sinh những vật dụng, thiết bị cần thiết (nếu có) mang theo để phục vụ cho Hoạt động; thu thập thông tin về Hoạt động để đưa lên trang web nhà trường và Câu lạc bộ Văn học; báo cáo kết quả Hoạt động lên Ban Giám hiệu.

Học sinh tham gia học tập chấp hành nghiêm túc những quy định của Ban tổ chức, nôi quy, quy định của di tích, của địa phương nơi đến học tập; tôn trọng người dân bản địa, ứng xử văn minh, lịch sự với du khách (đặc biệt du khách nước ngoài); phát huy năng lực hoạt động nhóm, năng lực sáng tạo để hoàn thành bài báo cáo tốt nhất.

Riêng 54 học sinh tham gia học tập trải nghiệm tại Hội An vào ngày 31/01/2021, tập trung tại Hội trường trường THPT Trần Phú vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28/01/2021 để phổ biến nội dung, chương trình làm việc của chuyến đi này.

Trên đây là Kế hoạch học tập tìm hiểu Di sản Hội An của tổ Ngữ văn đề nghị TTCM triển khai đến các thành viên trong tổ nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                       KT HIỆU TRƯỞNG                                                                                           

-   HT, PHT;                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                           

- TTCM tổ Ngữ văn;

-    Lưu: VT, VP.                           Hồ Thị Thảo Nguyên