Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch họp CMHS lớp 12 về việc tổ chức dạy học phụ đạo thi THPT năm học 2020-2021

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

 


             Số: 34/KH-THPTTP                      Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Họp CMHS lớp 12 về việc tổ chức dạy học phụ đạo thi THPT

Năm học 2020 - 2021

       

Thực hiện Công văn số 125/SGDĐT-GDTrH, ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy và ôn thi tốt nghiệp THPT, năm học 2020 – 2021. Trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức họp CMHS lớp 12 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu Hội cha mẹ học sinh trường THPT Trần Phú, năm học 2020 – 2021. 

- Các bộ phận và thành viên liên quan thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng  kế hoạch và đạt hiệu quả cao.

2. Thời gian, địa điểm, đối tượng

          - Thời gian: 08h00 ngày 21 tháng 02 năm 2021.

          - Địa điểm: Tiền sảnh trường THPT Trần Phú Đà Nẵng.

          - Đối tượng: Cha mẹ học sinh lớp 12, Ban đại diện CMHS trường.  

3. Chương trình

          (Dẫn chương trình: Thầy Hòa - TKHĐ)

          - Ổn định tổ chức: Thầy Hòa - TKHĐ.

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự: Thầy Hòa TKHĐ.

          - Phát biểu khai mạc: Thầy Hùng - HT.

          - Cô Thảo Nguyên - PHT trình bày các nội dung:

          + Đánh giá công tác dạy học phụ đạo cho học sinh lớp 12 năm học 2019 – 2020. Thông báo kết quả thi THPT năm 2020. 

          + Triển khai kế hoạch dạy học phụ đạo cho học sinh lớp 12 thi THPT năm 2021.

          - Cô Tuyết PHT trình bày nội dung: Công tác tư vấn tuyển sinh năm học 2020 – 2021.

          - Phát biểu ý kiến của cha mẹ học sinh.

          - Giải đáp các ý kiến.

          - Bế mạc.

4. Thành phần dự

          - Ban Giám hiệu.

          - Ban Đại diện CMHS trường.

          - Giáo vụ. TKHĐ.

          - Cha mẹ học sinh lớp 12.

5. Phân công

- Thầy Phan Hùng - HT: Phụ trách chung.

- Cô Hồ Thị Thảo Nguyên - PHT, Phạm Thị Ánh Tuyết - PHT: Trình bày các báo cáo.

- Thầy Nguyễn Trí: Chỉ đạo Tổ văn phòng thực hiện:

          + Vệ sinh tiền sảnh sạch sẽ.

          + Bố trí 02 bộ bàn ghế phía trên có khăn bàn, 05 chai nước và ly.

          + Chuẩn bị 800 ghế ngồi chào cờ của học sinh lên tiền sảnh sắp xếp hợp lý.

          + Bố trí âm thanh tại tiền sảnh đảm bảo nghe rõ.

          + Thu dọn, trả lại hiện trường như cũ.

- Cô Phạm Thị Ánh Tuyết - PHT: Chỉ đạo thực hiện:

          + GVCN lớp 12 thông báo đến HS, CMHS  nắm kế hoạch họp CMHS lớp 12 về việc tổ chức dạy học phụ đạo thi TN THPT.

          + Thầy Huỳnh Quang Vũ gửi tin nhắn đến CMHS K12 họp tại tiền sảnh trường THPT Trần Phú, 08h00 ngày 21 tháng 02 năm 2021.

- Thầy Nguyễn Đình Hòa - TKHĐ: Ghi biên bản.


Nơi nhận:
                                                                     
      Trên đây là kế hoạch họp cha mẹ học sinh lớp 12 về việc tổ chức dạy học phụ đạo lớp 12 thi TN THPT năm 2021. Đề nghị các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có gì trở ngại gặp Hiệu trưởng để giải quyết./.

 

- HT, PHT, thầy Quang Vũ, Ban Đại diện CMHS trường;

- GVCN 12, TKHĐ, TTVP;

- Lưu: VT, VT.