Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

 

              Số: 73/KH–THPTTP                       Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra cuối kỳ II và Tổng kết năm học 2020 - 2021


        Thực hiện Công văn số 838/SGDĐT-GDTrH, ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020 - 2021.

        Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        Đánh giá chất lượng học tập của học sinh và hiệu quả giảng dạy của giáo viên.

Qua kết quả, các tổ chuyên môn đối chiếu, đánh giá chất lượng bộ môn so với chỉ tiêu kế hoạch năm học đã xây dựng, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng.

        Rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, ôn luyện; thực hiện tốt nội quy kiểm tra.

        Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế.

        II. THỜI GIAN, LỊCH KIỂM TRA, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

        1. Thời gian:

a) Khối 12:

- Kiểm tra theo đề chung của Sở GDĐT với 9 môn: Văn, Toán (90 phút/môn) Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Anh (45 phút/môn) vào các buổi sáng từ ngày 19­/4 - 24/4/2021.

- Các môn còn lại kiểm tra tại lớp từ ngày 12­/4 - 17/4/2021.

        b) Khối 10, 11:

        - Kiểm tra theo đề chung của trường với các môn: Toán, Văn (90 phút/môn) Anh, Sinh10, Địa 10, Lý 10, Hóa 11, GDCD 11, Sử 11 (45 phút/môn) vào các ngày từ 04/5 đến 06/5/2021.

        - Các môn còn lại kiểm tra tại lớp từ ngày 24/4 - 29/4/2021.

        2. Lịch thi: Theo lịch đính kèm

3. Địa điểm: Trường THPT Trần Phú.

4. Đối tượng: Học sinh 3 khối 10, 11, 12.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung kiểm tra

- Các tổ trưởng chuyên môn xây dựng  kế hoạch tổ chức ôn tập học kỳ II cho học sinh 3 khối lớp. Có đề cương ôn tập cụ thể cho từng bộ môn của mỗi khối lớp, các tổ gửi đề cương ôn tập đến cô Xuân Hương để đang nhập trang Web trường, hạn cuối ngày 12/4/2021.

- Nội dung, phạm vi ôn tập kiểm tra theo đề của Sở cho lớp 12: chương trình từ đầu học kỳ II đến hết tuần 30 theo tài liệu phân phối chương trình tham khảo của Sở GDĐT kèm theo Công văn số 2745/SGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2020 về việc hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình chi tiết các môn học.

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh nội dung Chương trình giáo dục phổ thông; phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá của Bộ GDĐT; phân loại được trình độ học sinh;

- Đối với các môn Khoa học xã hội như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân chú ý đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường kiểm tra việc vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc.

Nộp kế hoạch tổ chức ôn tập học kỳ II về phòng cô Nguyên trước ngày 12/4/2021 để tổng hợp báo cáo về Sở giáo dục.

2. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân và tiếng Anh. Câu hỏi được biên soạn theo ma trận và đặc tả đề kiểm tra đã được tập huấn theo Kế hoạch số 240/KH-SGDĐT ngày 21/01/2021 của Sở GDĐT về việc tập huấn hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì theo ma trận và đặc tả đề kiểm tra theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cấp THPT;   

- Đối với môn tiếng Anh 12, học sinh học chương trình 7 năm và 10 năm đều kiểm tra theo đề chung; không tổ chức kiểm tra kĩ năng nghe, nói. Khối 10, 11 HS học chương trình nào thì kiểm tra theo chương trình đó.

- Kiểm tra theo hình thức tự luận môn Ngữ văn theo ma trận và đặc tả đề kiểm tra đã được tập huấn theo Kế hoạch số 240/KH-SGDĐT.

- Thể dục: thực hiện kiểm tra đánh giá như hướng dẫn triển khai nhiệm vụ bộ môn năm học 2020-2021;

b) Lưu ý:

- Các bài kiểm tra trắc nghiệm - Khối 12, học sinh làm bài trên phiếu trả lời theo mẫu của Bộ GD&ĐT và được chấm trên máy chuyên dụng.

- Phần kiểm tra tự luận của mỗi môn: Học sinh tự chuẩn bị giấy kiểm tra theo mẫu chung để làm bài.

3. Số lượng phòng kiểm tra và số lượng học sinh

a) Số lượng phòng kiểm tra: Khối 10: 35 phòng, Khối 11: 35 phòng, Khối 12: 37 phòng.

        b) Số lượng học sinh: 20 - 22 học sinh/ 1 phòng.

        c) Số lượng giám thị coi kiểm tra: 01 giám thị/01 phòng.

        d) Danh sách giám thị coi kiểm tra: Theo danh sách đính kèm.

        đ) Thời gian nhận đề, nộp đề, in sao đề:

        - 15h00 đến 16h00 ngày 18/4/2021, nhận đề kiểm tra K12 của Sở GD&ĐT  tại tầng 3, khu kí túc xá trường THPT chuyên Lê Quí Đôn và phiếu trả lời trắc nghiệm tại TTGDTX số 1.

        - Ra đề kiểm tra HKII các môn kiểm tra tập trung Khối 10, 11: Theo Quyết định. Nộp đáp án, ma trận và đề về cô Thảo Nguyên – PHT. Hạn cuối ngày 26/4/2021.

        - In sao đề từ ngày 27/4/2021 theo lịch riêng.

   e) Chấm kiểm tra

- Phần kiểm tra trắc nghiệm theo đề chung của Sở: Sở GDĐT chấm bằng máy chuyên dụng.

- Phần tự luận và đề kiểm tra chung ở trường: TTCM phân công chấm bài theo phòng.

4. Nộp, chấm trả bài kiểm tra HK

a) Phần kiểm tra trắc nghiệm theo đề chung của Sở: Nộp bài về Sở sau mỗi buổi kiểm tra tại TTGDTX số 1.

b) Phần tự luận và các môn còn lại kiểm tra theo đề chung của trường:  Giáo viên bộ môn chấm, trả bài về lớp và nộp tờ ghi điểm về phòng cô Thảo Nguyên- PHT:

        - Khối 10, 11: ngày 10/5/2021.

        - Khối 12: ngày 29/4/2021. Sau khi có điểm kết quả điểm trắc nghiệm từ Sở GDDT, GVBM tự cộng 2 phần điểm trắc nghiệm và tự luận và nhập vào trang Vnedu.vn.

5. Vào điểm, tổng kết

- Ngày 01/5/202: GVBM 12 hoàn thành điểm trên vnedu hạn cuối ngày 01/5/2021.

- Ngày 03/5/2021: Xét Hạnh kiểm HS khối 12 theo ca.

- Ngày 04/5/2021: GVCN 12 hoàn thành 2 mặt trên vnedu.

- GVBM và GVCN 12 hoàn thành học bạ 12 trước ngày 06/5/2021.

- Ngày 08/5/2021: Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ khối 12 (theo QĐ).

- Ngày 05/5/2021GVBM khối 10, 11  hoàn thành điểm trên vnedu đối với các môn kiểm tra tại lớp.

- Ngày 12/5/2021: GVBM khối 10, 11 trả bài, nộp bản điểm về phòng cô Nguyên – PHT hoàn thành điểm trên vnedu đối với các môn kiểm tra chung.

- Ngày 13/5/2021: Xét Hạnh kiểm HS khối 10, 11 theo ca.

- Ngày 14/5/2021GVCN khối 10, 11 hoàn thành 2 mặt trên vnedu.

- Ngày 15/5/2021:  GVBM và GVCN khối 10, 11 hoàn thành học bạ.

- Ngày  16/5/2021: Họp CMHS 3 khối.

- Ngày 17/5/2021: Tổng kết tổ CM, VP và họp xét thi đua cuối năm.

- Ngày 18/5/2021: Học sinh 12 tri ân thầy, cô (ĐTN phụ trách).

- Ngày 20/5/2021: Bế giảng và Tổng kết năm học.

- Ngày 21/5/2021: Tổng kết năm học trong Ban đại diện CMHS.

                              Kiểm tra chéo hồ sơ khối 10, 11.

        6. Các phân công khác

        a) Chuẩn bị CSVC và vệ sinh phục vụ kiểm tra học kỳ II: Thầy Trí - TTVP chỉ đạo thực hiện. Hoàn thành trước ngày 19/4/2021.

   b) Nhận đề kiểm tra chung của trường: Cô Thảo Nguyên PHTCM.

   c) Chỉ đạo việc in sao đề: Cô Thảo Nguyên -  PHTCM.

   d) Điều hành kiểm tra học kỳ: BGH.

   e) Hồ sơ phục vụ kiểm tra: Thầy Trí - TTTVP.

   g) Chuẩn bị kinh phí phục vụ kiểm tra: Kế toán.

   h) Giấy in đề và văn phòng phẩm liên quan: Văn thư.

i) GVCN và GVBM khối 12  hướng dẫn HS cách làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. GVCN các khối lớp gửi tin nhắn đến CMHS để nhắc nhở các em ôn bài và dự kiểm tra đúng giờ theo lịch. 

        Trên đây là kế hoạch kiểm tra cuối kỳ II và tổng kết năm học 2020-2021. Đề nghị các bộ phận liên quan của trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu có gì trở ngại gặp BGH để giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                    

- HT, PHT, TKHĐ;

- Các TTCM, TTVP,  tài vụ, giáo vụ, các trưởng đoàn thể;

- Lưu: VT, VP.