Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

KẾ HOẠCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ

 

           Số: 385/KH–THPTTP                        Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thi đấu môn cầu lông

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Để thiết thực Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, sôi nổi, nâng cao tinh thần dạy tốt, công tác tốt trong nhà trường.

Giải Cầu lông học sinh trường THPT Trần Phú sẽ tổ chức gây quỹ học bổng cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường THPT Trần Phú và hỗ trợ một phần cho một điểm trường (sách, vở, bút,…) tại huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

2. Yêu cầu 

Mỗi vận động viên tham gia giải phải hiểu Điều lệ giải, nghiêm chỉnh chấp hành Luật thi đấu thể thao và các quy định của Ban tổ chức (BTC).

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng dự giải

- Học sinh trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng

- Mỗi lớp cử 02 HS tham gia ở mỗi nội dung (đơn nam , đơn nữ).

2. Điều kiện tham gia

Mỗi đơn vị lớp tham dự phải lập danh sách đăng ký các vận động viên theo mẫu thống nhất (Mẫu của tổ Thể dục). Các VĐV tự chịu trách nhiệm về đạo đức và sức khỏe của mình khi đã đăng ký.

III. NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung thi đấu

Cầu lông:  Đơn nam, đơn nữ.

Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký thi đấu ở từng nội dung để định ra hình thức thi đấu

2. Thể thức thi đấu

- Cầu lông thi đấu 1 hiệp: 15 điểm.

- Trận chung kết đấu 3 hiệp 21 điểm

3. Luật thi đấu

- Áp dụng luật thi đấu Cầu lông do Uỷ ban Thể dục Thể thao hiện hành.

- Trang phục: VĐV phải mặc quần áo, giày thi đấu thể thao và VĐV phải tự trang bị vợt, BTC chỉ cung cấp cầu thi đấu.

4. Cơ cấu giải thưởng

- 02 giải nhất                            

- 02 giải nhì                    

- 02 giải ba                       

- 02 giải khuyến khích    

Các giải gồm Giấy khen+ Huy Chương + Phần thưởng

IV. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

BTC sẽ khen thưởng cho các VĐV và tập thể  đạt thành tích cao trong  giải. Thông báo và tuyên dương trong lễ bế mạc toàn giải HKPĐ

2. Kỷ luật

           BTC sẽ có hình thức kỷ luật đối với các VĐV cố tình vi phạm điều lệ giải. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật từ cảnh cáo, truất quyền thi đấu, thu hồi giải thưởng (nếu có), huỷ thành tích và trừ điểm thi đua của tập thể lớp.

V. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Thời gian đăng ký: Các VĐV đăng ký tham gia thi đấu từ nay đến ngày 26/11/2020. Sau thời gian trên BTC không giải quyết.

- Thời gian thi đấu: 7h30 ngày 29/11/2020 ( BTC sắp xếp lịch thi đấu ngẫu nhiên)

        2. Địa điểm 

        Nhà thi đấu Cầu lông trường ĐH TDTT Đà Nẵng (số 44 Dũng Sĩ Thanh Khê).

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

          - Để hội thao lần này thành công tốt đẹp, trách nhiệm của các tổ chức cụ thể như sau:

1. Ban tổ chức

           - Chịu trách nhiệm phát hành kế hoạch - điều lệ giải đến cán bộ nhà trường, các đơn vị lớp, các thành viên tham gia.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị lớp tham dự, phối hợp với tổ Thể dục xử lý các khiếu nại về nhân sự và chuyên môn.

- Chịu kinh phí khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong giải (nếu có); kinh phí mua dụng cụ (nếu có).

- Cử cán bộ trực tiếp theo dõi tổ chức thi đấu để kịp thời giải quyết các khiếu nại của các đơn vị lớp.

- Chuẩn bị sân bãi – Sân Cầu lông trường ĐH TDTT Đà Nẵng.

2. Đoàn trường

- Chấm điểm các Chi đoàn trong suốt cuộc thi (Chi đoàn lớp không tham gia sẽ trừ điểm thi đua tổng kết toàn Hội thao).

- Phát động Chương trình ủng hộ “Hướng về Miền Trung” trong Đoàn viên thanh niên.

3. Tổ Thể dục – quốc phòng an ninh

- Chịu trách nhiệm biên soạn kế hoạch - điều lệ giải. Phối hợp triển khai điều lệ hội thao đến đơn vị lớp.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về chuyên môn. Đề xuất lực lượng trọng tài điều hành giải.

- Phối hợp BTC xử lý các khiếu nại về nhân sự và chuyên môn.

4. Giáo viên chủ nhiệm, Bí thư các chi đoàn, lớp trưởng các lớp.

- Tuyển chọn VĐV tập huấn và đăng ký tham dự các môn thể thao trong Hội thao đúng thành phần, đúng theo mẫu (đính kèm)và nộp đúng thời gian  qui định.

- Chịu trách nhiệm về danh sách đăng ký đúng qui định - đúng đối tượng và sức khoẻ của các đoàn viên chi đoàn lớp do mình đăng ký.

- Tạo mọi điều kiện để đoàn viên đơn vị lớp tham gia hội thi đạt hiệu quả.

VII. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Để giải đạt kết quả tốt, thành phần Ban tổ chức điều hành giải gồm các đồng chí có tên theo quyết định.

1. Công tác tổ chức quản lý

- Ban tổ chức do Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú thành lập.

- Ban tổ chức giải làm việc trực tiếp trong suốt thời gian thi đấu.

2. Tiểu ban môn Cầu Lông

Do BTC phân công làm nhiệm vụ.

* Thầy Cao Trung Kiên - Trưởng tiểu ban

- Phụ trách công tác tổ chức, trực tiếp chịu trách nhiệm về chuyên môn.

- Phổ biến quy định – luật – thể thức thi đấu.

- Chuẩn bị biểu mẫu chấm điểm cho các tổ trưởng trọng tài.

- Thu, nhận danh sách đăng ký VĐV. 

- Tổ chức bốc thăm cho các VĐV thi đấu

Trọng tài – thư ký: Do trưởng tiểu ban phân công

3. Điều khoản thi hành

a) Ban tổ chức

- Có quyền cao nhất trong việc tổ chức và điều hành; giải quyết mọi vi phạm theo đúng Luật thi đấu và Điều lệ giải quy định.

b) Đối với trọng tài

- Điều khiển trận đấu công bằng, khách quan, đúng luật và theo quy định của BTC giải.

c) Đối với vận động viên các thành viên 

- VĐV đăng ký sai điều lệ; đến muộn giờ thi đấu 05 phút không có lý do chính đáng (Vi phạm những điều trên VĐV bị xem như bỏ cuộc).

- Các VĐV vi phạm luật thi đấu và Điều lệ giải, tuỳ theo lỗi mà xử lý.

- Thay đổi VĐV với lý do khách quan GVCN xác nhận VĐV bổ xung với BTC

VIII. QUY ĐỊNH KHIẾU NẠI

- Quy định về khiếu nại:

+ Trước khi thi đấu, các đơn vị lớp được quyền khiếu nại về đối tượng tham dự. Sau khi tiến hành thi đấu, BTC sẽ không giải quyết các khiếu nại về đối tượng.

+ Sau khi công bố kết quả, các đơn vị được quyền khiếu nại về chuyên môn. Sau 15 phút kể từ khi công bố kết quả, BTC sẽ không giải quyết khiếu nại về chuyên môn.

- Mọi khiếu nại, thắc mắc của VĐV được Ban tổ chức, trọng tài giải quyết ngay tại chỗ. Đội nào tự ý dừng trận đấu quá 05 phút xem như bỏ cuộc.

- Khi khiếu nại, đơn vị lớp – VĐV phải làm rõ nội dung cần khiếu nại. Trường hợp chưa đủ cơ sở để thẩm tra thì BTC vẫn cho tiến hành cuộc thi đấu; sau khi xác minh BTC sẽ có thông báo với các đơn vị có liên quan và áp dụng các hình thức kỷ luật như trên. Nếu khiếu nại đúng, đội bị khiếu nại sẽ bị xử thua cuộc và bị trừ điểm thi đua toàn hội thao theo quy định.

IX. SỬA ĐỔI - BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

- Chỉ có BTC mới có quyền sửa đổi hay bổ sung điều lệ trong trường hợp cần thiết.  

- Điều lệ này đã được bàn bạc thống nhất, có giá trị chính thức áp dụng. Nếu trong quá trình tổ chức giải, có sự việc nảy sinh ngoài các quy định đã được thống nhất, BTC sẽ họp bàn sửa đổi để phù hợp với yêu cầu chung của giải.


Trên đây là Kế hoạch - Điều lệ tổ chức môn Cầu lông Hội khỏe phù đổng trường THPT Trần Phú, đề nghị các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện, vấn đề còn vướng mắc liên hệ Thầy Cao Trung Kiên 0384373737 để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- HT, PHT;                                                                           PHAN HÙNG

- TT tổ TDQP, GVCN;

- Lưu: VT.