Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN PHÚ

 


Số:         /KH-THPTTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Đà Nẵng, ngày        tháng        năm 2020

 

 


KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020


1. Chủ đề của cuộc thi

Thực hiện Công văn số 122/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc phát động Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020), trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:

“Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Write a message to an adult about the world we live in).

2. Thể lệ cuộc thi

a) Đối tượng

Tất cả học sinh dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2019, học sinh khối 10).

b) Quy định về bài thi

- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

- Các bài dự thi bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban giám khảo chấm bản tiếng Việt.

- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên mặt giấy (bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ).

- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, quận/huyện, thành phố hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

- Trong nội dung bức thư, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình.

- Bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

Lưu ý: Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã địa chỉ bưu chính (11611) và gửi từng bức thư qua đường Bưu điện. Phong bì thư cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 49 (2020).

3. Nơi nhận bài thi: Báo thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội – 112815.

 

4. Thời gian

- Thời gian tổ chức Cuộc thi cấp trường: Từ ngày 11/02/2020 đến ngày 02/03/2020. 

- GVCN triển khai trong học sinh từ ngày 11/02/2020 đến ngày 02/03/2020. 

-  GVBM Ngữ văn khối 10 thu bài của học sinh và chấm chọn từ ngày 03/03/2020 đến hết ngày 04/03/2020.

-  Ban tổ chức của trường chấm chọn, yêu cầu học sinh chỉnh sửa bài: Từ ngày 05/03/2020 đến ngày 08/03/2020. 

- Thời gian gửi bài dự thi: Ngày 09/03/2020.

5. Một số yêu cầu

- Bản quyền các bài thi thuộc về Ban tổ chức.   

- Số hiệu: 11611 là mã bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong

6. Trang Fanpage chính thức của cuộc thi: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam.

7. Giải thưởng

a) Giải thưởng Quốc gia

- Các Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng huy hiệu “ Tuổi trẻ sáng tạo”.

- Ban tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba và kèm theo hai người thân ( phụ huynh và nhà trường) dự Lễ tổng kết và trao giải

*Giải cá nhân:

- Giải chính thức:

+ 01 giải Nhất:                                   5.000.000đ

+ 03 giải Nhì, mỗi giải:                       3.000.000đ

+ 05 giải Ba, mỗi giải:                        2.000.000đ

+ 30 giải Khuyến khích, mỗi giải:       1.000.000đ

- Các giải đồng hành:

+ Giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số: 1.000.000đ

+ Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật:          1.000.000đ

+ Giải “Cây bút triển vọng”, mỗi giải:                       500.000đ

* Giải tập thể:

Các trường có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể, mỗi giải 1.000.000đ.

b) Giải thưởng Quốc tế

Bức thư đạt giải Nhất ViệtNamsẽ được Ban tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU.

Nếu đạt giải, sẽ được tặng thưởng:  

- Giải Nhất:                    30.000.000đ

- Giải Nhì:                      20.000.000đ

- Giải Ba:                        15.000.000đ

- Giải Khuyến khích:       10.000.000đ

Ngoài ra, được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

8. Tổ chức thực hiện

a) GVCN triển khai kế hoạch cuộc thi đến học sinh và vận động học sinh tích cực tham gia và nộp bài theo thời gian quy định.

b) Tổ Ngữ văn tổ chức cho học sinh khối 10 viết thư, mỗi lớp chọn 02 bài viết tốt nhất để chấm giải cấp trường; tổ chức chấm chọn 15 bài tốt nhất để gửi dự thi; những bài chọn dự thi, giáo viên Ngữ văn bồi dưỡng thêm cho học sinh điều chỉnh, bổ sung để có những bài dự thi tốt nhất.   

c) Nhà trường thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo chấm bài viết, đánh giá, tổng kết, trao giải cấp trường, gửi bài dự thi cấp Quốc gia./.

 

Nơi nhận:                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG  

- Tổ trưởng tổ Ngữ văn;                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- GV Ngữ văn khối 10;

- Đoàn TN, GVCN;

- HT, PHT;

- Lưu: VT.