Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm học 2020-2021

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ


 
              Số: 371/KH–THPTTP                     Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm học 2020 -  2021


          -
Tổ chức kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2020), qua đó giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và tôn vinh các thầy cô có thành tích trong giảng dạy và công tác.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

          - CB, GV, NV và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

          1. Thời gian: 14h30, thứ 5 ngày 19/11/2020.

2. Địa điểm: Hội trường trường THPT Trần Phú.

3. Đối tượng: CB, GV, NV.

4. Trang phục: CB, GV, NV: Như đi dạy, làm việc.

III. NỘI DUNG

          (Dẫn chương trình – Thầy Hòa)

          1. Đại diện Đoàn trường phát biểu, tặng hoa chúc mừng và thực hiện 02 tiết mục văn nghệ.

          2. Phát biểu kỷ niệm 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và chia tay quí thầy, cô về hưu, chuyển trường. (Thầy Hùng trình bày)

          3. Phát biểu của Đại diện CMHS và tặng hoa.

          4. Báo cáo sơ kết thi đua và một số hoạt động của nhà trường trong thời gian qua (Cô Nguyệt CTCĐ báo cáo).

          5. Đọc Quyết định khen thưởng (Cô Tuyết PHT công bố).

          6. Điều hành phát thưởng (Cô Nguyên PHT).

          7. Tổ chức trao đổi…(Công đoàn điều hành).

          8. Biểu diễn 02 tiết mục văn nghệ Liên ca của 02 Liên Tổ.

          9. Tổng kết (Thầy Hòa thực hiện).

          10. Các Tổ tự tổ chức gặp mặt.

IV. PHÂN CÔNG

1. Công tác chỉ đạo:

          - Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung, đón tiếp đại biểu.

          - Cô Nguyên PHT: Chỉ đạo tổ Văn phòng thực hiện vệ sinh môi trường, thực hiện việc trang trí và phục vụ nước đại biểu. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung Quyết định, các giấy khen, phần thưởng và người bê phần thưởng.

          - PHT NGLL: Chỉ đạo và kiểm tra các bài viết, văn nghệ, theo dõi kịch bản. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 20/11 tại lớp. Chỉ đạo và kiểm tra Giấy mời. Đánh giá rút kinh nghiệm.

2. Phân công cụ thể:

          Tổ trưởng Văn phòng chỉ đạo trực tiếp:

          - Chuẩn bị cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn (treo cờ phướn trước ngày 14/11/2020).

          - Chuẩn bị âm thanh (hệ thống loa và các micro phải sử dụng tốt); trang trí phông màn, khẩu hiệu; 04 bàn đại biểu có khăn trải bàn, hoa, nước uống chai thủy tinh; vệ sinh và chuẩn bị nước uống chai thủy tinh, ly tại phòng Hiệu trưởng, phòng khách, bình nước trà tại Hội trường. Thời gian hoàn thành công việc chuẩn bị trước13h00 ngày 18/11/2020 (Tại Hội trường).

          - Trang trí phông treo:

          + Ngoài tiền sảnh (Phông to)- Hoàn thành vào chủ nhật, ngày 15/11/2020.

Lôgô trường Cờ và ảnh Bác Hồ                   

                                                                                  KỶ NIỆM

                                                  38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

                                                                  (20/11/1982 – 20/11/2020)

 

                                                 

 

          + Trong Hội trường (Phông nhỏ)-Hoàn thành vào thứ 4, ngày 18/11/2020.

 

Lôgô trường Cờ và ảnh Bác Hồ         

                                                                      SINH HOẠT KỶ NIỆM

                                                  38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

                                                                  (20/11/1982 – 20/11/2020)

 

                                                            Hải Châu, ngày 19 tháng 11 năm 2020

                   

- Giữ xe: Có kế hoạch và cách thức quản lý cụ thể.

- Cô Tâm (tạp vụ) vệ sinh phòng Hiệu trưởng, phòng khách sạch sẽ (bàn, ghế, nền nhà…), chuẩn bị nước uống chai thủy tinh, ly…

- Cô Hà BTĐT nộp danh sách tiết mục văn nghệ và kịch bản về PHT NGLL trước ngày 14/11/2020.

- Chuẩn bị giấy mời và gửi giấy mời khách tham dự: (14h30 ngày 19/11/2020 tại Hội trường trường THPT Trần Phú- 11 Lê Thánh Tôn Đà Nẵng): Đại diện Quận ủy Hải Châu, UBND Phường Hải Châu 1, Sở GDĐT: LĐ Sở + Công đoàn, Quận Đoàn Hải Châu, TB và PB ĐDCMHS trường, Cô Trần Thị Hương (Sử), cô Trần Nguyễn Thùy Trang (Ngữ văn), cô Lê Thị Anh Tuyến (Tiếng Anh), cô Nguyễn Thị Kim Hạnh (Sinh học).

- Chuẩn bị sinh hoạt trong Hội trường và tiếp khách tại phòng khách: Thầy Trí TTVP.

- Chuẩn bị và đón tiếp đại biểu tại phòng khách: Thầy Trí TTVP chỉ đạo. Thời gian đón tiếp từ 08h00 ngày 16/11/2020 đến 17h00 ngày 20/11/2020.

- Tiếp đại biểu:

+ Ngày 16/11/2020: TTVP.

+ Ngày 17/11/2020: HT và CTCĐ.

+ Ngày 18/11/2020: PHT CSVC.

+ Ngày 19/11/2020: PHT NGLL.

+ Ngày 20/11/2020: HT.

-        Kế toán, Thủ quỹ chuẩn bị kinh phí.

-        Kế toán, Công đoàn chuẩn bị quà tặng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Đề nghị các cá nhân và bộ phận có liên quan của trường thực hiện nghiêm túc. Nếu có gì trở ngại gặp Hiệu trưởng để được giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                                              

- HT, các PHT, GVCN, TTCM, TTVP;

- CTCĐ, BT ĐT,  KT, TQ;

- TKHĐ, TTND, cô Cẩm Hiền, thầy Đình Hợi;

- Lưu: VT.