Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:       /KH-THPTTP

 

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 8 năm  2021

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 


          Thực hiện Công văn số 2428/SGDĐT-CTrTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022, trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 như sau:

          I. THỜI GIAN- HÌNH THỨC

          1. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).

          2. Hình thức: Trực tuyến trên fanpage của trường THPT Trần Phú và phát lại trên kênh Youtube của trường THPT Trần Phú.

          II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. Phần Lễ (45 phút)

- Văn nghệ chào mừng;

- Giới thiệu thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới;

- Giới thiệu tổng quan về nhà trường; thông điệp của nhà trường gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh;

- Giới thiệu danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của
từng lớp;

- Đại diện học sinh lớp 10 phát biểu;

- Vinh danh học sinh đạt thành tích cao;

- Hướng dẫn học sinh các biện phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học;

- Đánh trống khai trường; 

- Văn nghệ kết thúc.

2. Phần Hội (60 phút)

- Clip giao lưu giữa GVCN với học sinh (4 lớp, mỗi lớp 2 phút);

- Tổ chức giao lưu trò chơi cho học sinh: Các trò chơi được cộng điểm thi đua và phần thưởng gồm: Quay số may mắn, giải ô chữ, trả lời trắc nghiệm nhanh. Chủ đề liên quan đến trường, lớp, chương trình Tọa đàm (lưu ý học sinh phải xem Chương trình tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới” trên Đài phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng trên kênh DRT1 và DRT2 lúc 7h00 ngày 05/9/2021 để trả lời câu hỏi phần giao lưu).

- Các lớp sinh hoạt với GVCN tại các phòng học của lớp trên phần mềm Microsoft Teams (MsT).

III. PHÂN CÔNG

- Ông Phan Hùng- HT: Chỉ đạo chung, đánh trống khai trường.

- Bà Phạm Thị Ánh Tuyết- PHT: Chỉ đạo chương trình văn nghệ, đọc thư của Chủ tịch nước (thu âm và gửi về Cô Hà –BTĐT trước ngày 04/9/2021), chuẩn bị bài viết Giới thiệu tổng quan về nhà trường, thông điệp của nhà trường trong năm học mới 2021-2022 (chuyển Cô Hà –BTĐT đọc);

- Ông Nguyễn Đình Hòa- Thư ký Hội đồng: Chuẩn bị nội dung và đọc giới thiệu danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của
từng lớp (thu âm và gửi về Cô Hà –BTĐT trước ngày 01/9/2021);

- Ông Phan Quốc Duy- Tổ trưởng tổ Toán: Chuẩn bị nội dung tổ chức trò chơi giao lưu trong học sinh (trong phần Hội), hỗ trợ cho Cô Hà –BTĐT kỹ thuật đường link trang fanpage và kênh Youtube của trường THPT Trần Phú.

- Bà Vũ Thị Thu Hà- BTĐT: Dẫn chương trình khai giảng; tổng hợp các nội dung đưa vào clip, kiểm tra thời lượng từng nội dung, đảm bảo đúng thời gian chương trình.

- Ông Huỳnh Quang Vũ – Giáo viên Tin học: Chuẩn bị tài khoản cho cả 3 khối 10,11,12, tạo 54 phòng học có GVCN và GVBM, tạo 06 phòng các khối chẵn, lẻ để học sinh tham gia giao lưu, trò chơi. 

- GVCN các lớp 11/1, 11/2, 12/6, 12/7: Chuẩn bị clip giao lưu giữa GVCN với học sinh (gửi clip về Cô Hà –BTĐT trước ngày 01/9/2021).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường triển khai Kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường biết và tổ chức thực hiện.

2. Các cá nhân, bộ phận phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

3. Mọi thắc mắc, liên hệ Bà Phạm Thị Ánh Tuyết- PHT để được giải quyết.   

Trên đây là Kế hoạch Lễ tổ chức khai giảng năm học 2021-2022, Hiệu trưởng yêu cầu các cá nhân, bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Công đoàn, Đoàn TN;                                                             

- TTCM, TTVP, GVCN, Thư ký Hội đồng;

- HT, PHT, thầy Quang Vũ;

- Trang TTĐT trường;

- Lưu: VT, VP.