Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

KẾ HOẠCH Tổ chức sơ kết học kì I Năm học 2020 - 2021

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                     TRẦN PHÚ

 

   Số: 07/KH–THPTTP                        Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

   KẾ HOẠCH

Tổ chức sơ kết học kì I Năm học 2020 - 2021

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện kế hoạch năm học và sơ kết đánh giá những kết quả đã đạt được trong học kì I năm học 2020 - 2021.

- Biểu dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học.

- Đề ra phương hướng để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ học kì II năm học 2020 - 2021.

2. Yêu cầu

CB – GV – NV và học sinh của trường thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN

Trong học sinh

1. Thời gian: Tiết chào cờ tại lớp, ngày 18 tháng 01 năm 2021.

2. Thành phần

           GVCN lớp + Ban Đại diện CMHS lớp + Học sinh lớp.

          (GVCN mời Ban Đại diện CMHS lớp dự)

3. Nội dung ghi bảng

                                        TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐÀ NẴNG

                                                            LỚP:………..

                                     SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020 – 2021

                                                Đà Nẵng, ngày 18/01/2021

4. Chương trình:

          (GVCN cử 01 học sinh dẫn chương trình)

          - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. (Dẫn chương trình)

- Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2020 – 2021. (GVCN)

- Phát biểu của Ban Đại diện CMHS lớp.

- Khen thưởng. (GVCN)

- Văn nghệ. (BTCĐ lớp)

- Bế mạc. (Dẫn chương trình)

Trong CBGVNV

1. Thời gian, địa điểm: 14 h00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường.

2. Thành phần:

- Chủ trì: HT – CTCĐ.

- Thư ký: Thầy Hòa. (TKHĐ)

          - CBGVNV.

3. Chương trình:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu – Thầy Hòa (TKHĐ)

- Báo cáo sơ kết học kì I –  (HT)

          - Sơ kết công tác Công đoàn HKI – Cô Nguyệt (CTCĐ)

- Sơ kết công tác ĐTN HKI  – Cô Hà (BT ĐT)

- Sơ kết của thanh tra nhân dân- Thầy Viên.

- Công khai tài chính - (Kế toán)

- Ý kiến phát biểu của khách mời  và của CBGVNV.

- Giải trình ý kiến:  HT – CTCĐ – BT ĐT (Thầy Hòa tổng hợp).

- Khen thưởng – Cô Nguyên (PHT).

- Bế mạc – Thầy Hòa (TKHĐ)

III. PHÂN CÔNG

          1. Cô Nguyên PHT chỉ đạo khen thưởng: Danh sách, Quyết định, công bố, mức thưởng, người chuẩn bị phần thưởng, người bưng phần thưởng để trao, người trao thưởng; có kế hoạch để GVCN nhận phần thưởng và giấy khen để trao cho học sinh và lớp tại buổi sơ kết HKI tại lớp.

2. Chuẩn bị phông nhỏ (Hội trường) màn có gắn chữ SƠ KẾT HỌC KỲ I NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021 (Phía dưới ghi Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2021), logo của trường, bục, hoa, ảnh Bác Hồ trong phòng Hội trường và bốn bàn dãy trên cùng có khăn, hoa, 08 chai nước có ly và bình nước trà lớn. 03 bộ bàn ghế trên bục: có khăn bàn, hoa, 04 chai nước có ly và bản tên Chủ trì, Thư ký. Vệ sinh, sắp xếp bàn ghế Hội trường. (Hoàn thành trước 17h00 ngày 13/01/2021): Thầy Trí chỉ đạo người thực hiện.

3. Chuẩn bị danh sách khách mời (Mời dự lúc 14h00ph ngày 14/01/2021 tại Hội trường trường THPT Trần Phú, 11 Lê Thánh Tôn Đà Nẵng): Đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT; Đại diện Lãnh đạo công đoàn Sở GD&ĐT; Đại diện Lãnh đạo Quận ủy Hải Châu; Đại diện UBND phường Hải Châu 1; Trưởng Ban và 03 Phó Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường. Hoàn thành gởi giấy mời sơ kết trong Hội đồng trước ngày 13/01/2021: Cô Anh (Văn thư).

4. Chuẩn bị âm thanh, điện:  Ông Nguyễn Minh Hùng (Tổ VP).

5. Chuẩn bị khen thưởng: Cô Hà (BTĐT), Cô Thảo (KT), Cô Vân (TQ), C Anh (VT), hoàn thành trước ngày 13/01/2021.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ sơ kết học kì I năm học 2020 - 2021. Đề nghị CBGVNV, học sinh và các bộ phận liên quan của trường thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu có gì trở ngại gặp Hiệu trưởng để giải quyết./.                                                                                                                                                                                        
Nơi nhận:                                                                                                                                        

- HT, PHT, GVCN;                                                
- CTCĐ, BTĐT;

- TTCM, TTVP, TKHĐ, TB TTND;

- Tài vụ;

- Lưu: VT, VP.