Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Kế hoạch tổ chức vận động và trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

        SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

               Số: 414/KH–THPTTP                     Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức vận động và trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

Thực hiện Công văn số 3505/SGDĐT-CTrTT, ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc Chương trình “San sẻ yêu thương”, phát động Phong trào “Mùa xuân cho em” và gặp mặt “Tết sum vầy”;

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-CTĐ ngày 23 tháng 11 năm 2020 của
Hội Chữ thập đỏ Quận Hải Châu về thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu 2021;

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Hội Chữ thập đỏ trường THPT Trần Phú;

Hội Chữ thập đỏ trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc dam và HS, GV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể CB- GV-NV và HS về mục đích, ý nghĩa việc phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong tình thương yêu đùm bọc, chia sẻ, cảm thông đối với những hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc màu da cam.

Thông qua các hoạt động phong trào ủng hộ tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, để cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện tốt vai trò tương thân tương ái, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội.

Tất cả CB- GV-NV và HS đều tham gia ủng hộ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền vận động toàn thể CB-GV-NV- HS hưởng ứng tham gia quên góp, ủng hộ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021.

2. Hình thức quyên góp: Tiền mặt

3. Trao quà Tết đến HS, GV, NV thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, nạn nhân chất độc da cam. Dự kiến 70 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

4. Thời gian phát động phòng trào: Từ ngày 10/12/2020 đến ngày 05/01/2021.

5. Thời gian trao quà: Dự kiến ngày tiết SHCN thứ bảy, ngày 30/01/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phát động phong trào quyên góp ủng hộ “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam” Tân Sửu năm 2021: Đoàn thanh niên phát động phong trào trong họp giao ban Bí thư Chi đoàn các lớp. GVCN phát động trong tiết SHCN. Công đoàn, Hội Chữ thập đỏ phát động trong trong hội đồng sư phạm.

2. GVCN vận động HS ủng hộ bằng tiền mặt nộp về cô Thu Hà (BT ĐTN).

CB, GV, NV ủng hộ nộp về cô Huệ (Y tế).

3. GVCN gửi tên HS thuộc diện hộ nghèo, gia đình khó khăn nhận quà tết về cho Huệ (Y tế).

Tổ chuyên môn, tổ văn phòng đề xuất đối tượng nhận quà nộp về cô Thảo Nguyên (PHT).

Hạn cuối ngày 05/01/2021.

4. Tổ chức trao quà tết tại hội trường trường THPT Trần Phú theo danh sách các lớp, tổ chuyên môn đề xuất.

Trên đây là kế hoạch triển khai nội dung vận động ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2021. Đề nghị các bộ phận được phân công phụ trách thực hiện hiệu quả./.


Nơi nhận:                                                                     CHỦ TỊCH HỘI CTĐ                                                

- HT, PHT;

- Hội CTĐ trường;

- CĐ, ĐTN; GVCN

- Lưu: VT,VP.                                                                  Hồ Thị Thảo Nguyên