Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

KẾ HOẠCH Tự học, ôn tập trong thời gian nghỉ tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp

  SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN PHÚ

 
   

 


                 Số:      /KH-THPTtP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


          

 

         Đà Nẵng, ngày    tháng 02  năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tự học, ôn tập trong thời gian nghỉ tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp
Thực hiện kế hoạch số 246/KH-SGDĐT ngày 05/02/2020  của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

        Trường THPT Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

        1. Mục đích, yêu cầu

Giúp HS tự học, tự ôn tập trong thời gian nghỉ tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

        Giáo viên bộ môn truyền tải nội dung các bài học, bài tập trên trang Web trường.

        HS tải các các nội dung để tự học và trao đổi với nhau và với GVBM qua các group zalo, email, messenger...

        CMHS nhắc nhở các em ôn bài học tập nghiêm túc.

        2. Nội dung

         a) Hướng dẫn giáo viên, phụ huynh và học sinh cài đặt các phần mềm hỗ trợ tự học do VNPT, Viettel và FPT cung cấp miễn phí và sử dụng các hình thức khác trong điều kiện cho phép (thư điện tử, zalo, SMS...) để hướng dẫn học sinh tự ôn tập, làm bài tập trong thời gian nghỉ học; chủ động xây dựng kế hoạch học bù sau khi học sinh trở lại lớp, ưu tiên học sinh lớp 12.

        b) TTCM phân công GV soạn các nội dung để HS tự ôn tập.

c) Hướng dẫn và kiểm tra việc tự học của các em HS.

d) GVCN thường xuyên nhắc nhở HS làm bài tập. 

3. Tổ chức thực hiện

        a) Giới thiệu đến CMHS, HS các địa chỉ trang Web có truyền tải các nội dung bài học, bài luyện tập để HS tự học ở nhà: Phần mềm VnEduConnect (ứng dụng dùng cho điện thoại, số điện thoại hỗ trợ 18001260), địa chỉ Viettelstudy.vn (số điện thoại hỗ trợ 18008000), https://vio.edu.vn (số điện thoại hỗ trợ 1900636111), trang Web trường THPT Trần Phú địa chỉ: tranphudn.edu.vn và tải bài học, bài tập tại mục Tư liệu dạy và học (Tổ Tin học).

        b) Phân công GV soạn bài để tải đến các địa chỉ trang mạng trên (TTCM các tổ).

c) Hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của các em HS (GVBM).

d) Nhắc nhở HS thường xuyên làm bài tập (GVCN).

        e) Tăng cường ôn tập trực tuyến đối với các đội tuyển HSG.

        g) Xây dựng kế hoạch dạy bù ngay sau thời gian hết dịch bệnh, đặc biệt đối với HS khối 12.

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo việc tự học, tự ôn tập trong thời gian nghỉ  học tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Đề nghị các thầy cô giao nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG                  

- BGH;                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ trưởng CM, GVCN;

- Lưu: VT.