Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Rà soát danh sách đề nghị CSTĐCS năm học 2019-2020.

Ngày gửi : 

30/09/2020 11:06

 

Gửi từ : 

Ngô Tấn Lâm

 

Gửi đến : 

 Trường THPT Trần Phú;

 

CC : 

Trần Nguyễn Minh Thành; Đặng Hùng;

 

Tiêu đề : 

V/v rà soát danh sách đề nghị CSTĐCS năm học 2019-2020

 

Tệp đính kèm : 

1. chien si thi dua co so.xlsx

2. 1110.QD SGDDT_HTSXNV cac don vị nam 2019-2020.pdf

 

Kính gửi lãnh đạo các đơn vị,

Văn phòng Sở kính đề nghị các đơn vị rà soát danh sách các cá nhân đề nghị chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020 theo các nội dung sau

1. Rà soát lại họ và tên các cá nhân đề nghị.  

2. Cá nhân (tô chữ đỏ) là những cá nhân vượt quá tỷ lệ đề nghị khen thưởng, nếu các đơn vị có bổ sung thay đổi đề nghị gửi bằng văn bản và file mềm về Văn phòng Sở trước ngày 02/9/2020, sau thời gian trên nếu các đơn vị không phản hồi thông tin, căn cứ danh sách đề nghị Văn phòng Sở sẽ trình lãnh đạo Sở ban hành quyết định.

3. Điền thông tin về giới tính.

Trân trọng./.   

Tải danh sách tại đây!

ngày 30 tháng 9 năm 2020 RÀ SOÁT CHIEN SI THI ĐUA --chien si thi dua co so

ngày 30 tháng 9 năm 2020 CHIEN SI THI ĐUA CƠ SỞ chien si thi dua co so (1)