Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG

Thông báo về việc tập trung học sinh và tổ chức họp chuẩn bị năm học 2022-2023

Tải file tại đây:
- Kế hoạch tập trung học sinh: https://drive.google.com/file/d/1qphJ2YpG0inhlZ-YJheDqM5EayFkriQD/view?usp=sharing
- Kế hoạch tập trung học sinh và họp chuẩn bị NH 2022 - 2023: 

https://drive.google.com/file/d/1pc3Eh7FzOYwUbLbVGtOYQV2Lf8AqkZ39/view?usp=sharing