Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ học sinh chuyển trường năm học 2021-2022

 

 

SỞ GD&ĐT  TP. ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đà Nẵng, ngày 01  tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận hồ sơ học sinh chuyển trường năm học 2021-2022

 

              Kính gởi: Quý cha mẹ học sinh có con em chuyển đến Trường THPT Trần Phú Đà Nẵng.

            Quý CMHS vui lòng liên hệ với GVCN của lớp theo số điện thoại danh sách dưới đây để có thông tin về lớp học.

TT

Họ và tên

HS vào học lớp

ĐT. GVCN

 1.  

Phan Lê Quỳnh Thảo Ly

Sinh ngày: 31/7/2005, tại: Đà Nẵng

11/01

Lê Thị Xuân Hà

0983020715

 1.  

Lê Minh Phương Anh

Sinh ngày: 14/5/2005, tại: Đà Nẵng

11/03

Lê Thị Hòa

0914745800

 1.  

Phạm Nguyễn Mai Linh

Sinh ngày: 17/02/2005, tại: Đà Nẵng

11/05

Trương Đắc Định

0979204058

 1.  

Lê Hoàng Gia Bảo

Sinh ngày: 15/3/2005, tại: Đà Nẵng

11/06

Nguyễn Đình Hòa

0905105222

 1.  

Nguyễn Nguyên Nguyên

Sinh ngày: 20/11/2005, tại: Đà Nẵng

11/07

Ngô Văn Khánh

0988500797

 1.  

Nguyễn Xuân Minh Trí

Sinh ngày: 19/12/2004, tại: Đà Nẵng

11/07

 1.  

Hồ Thùy Vân Anh

Sinh ngày: 10/02/2005, tại: Đà Nẵng

11/08

Đinh Công Viên

0905262545

 1.  

Phan Nguyễn Hữu Phước

Sinh ngày: 11/02/2005, tại: Đà Nẵng

11/08

 1.  

Nguyễn Quốc Lộc

Sinh ngày 02/01/2005 tại Thừa Thiên Huế

11/09

Lê Văn Hường

0905239094

 1. 10.  

Trần Yến Nhi

Sinh ngày: 30/10/2005, tại: Đà Nẵng

11/09

 1. 11.  

Lê Quang Tùng

Sinh ngày: 15/02/2005, tại: Đà Nẵng

11/10

Lê Thị Ngọc Loan

0973187070

 1. 12.  

Hồ Viên Thảo

Sinh ngày: 07/5/2005, tại: Đà Nẵng

11/11

Võ Thị Xuân Hương

0914467068

 1. 13.  

Chung Phan Gia Hoàng

Sinh ngày: 25/4/2005, tại: Đà Nẵng

11/14

Thái Thị Minh Nguyệt

0985675727

 1. 14.  

Trần Vĩnh Đại

Sinh ngày: 12/3/2005, tại: Hồ Chí Minh

11/14

 1. 15.  

Đỗ Nguyễn Thành Danh

Sinh ngày 27/01/2005 tại Đà Nẵng

11/15

Nguyễn Huyền Trang

0943239267

 1. 16.  

Phạm Lê Minh

Sinh ngày: 25/11/2005, tại: Đà Nẵng

11/15

 1. 17.  

Lê Xuân Phúc

Sinh ngày: 30/08/2005, tại: Đà Nẵng

11/15

 1. 18.  

Nguyễn Chiến Thắng

Sinh ngày: 12/11/2005, tại: Đà Nẵng

11/16

Lê Đình Hợi

0986331159

 1. 19.  

Ngô Thành Đạt

Sinh ngày: 03/5/2005, tại: Đà Nẵng

11/17

Đỗ Thị Bảo Quyên

0915724077

 1. 20.  

Thái Vĩnh Thục Trinh

Sinh ngày 10/11/2004, tại Quảng Trị

12/11

Phan Thục Chi

0905205999

 1. 21.  

Trương Hoàng Mai

Sinh ngày 29/09/2004, tại Quảng Nam

12/17

Nguyễn Thị Trâm Anh

0985753790