Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - Thông tin thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ HỒ SƠ KHỐI 12 NĂM HỌC 2020 - 2021

          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                      TRẦN PHÚ

  

 

             Số: 260/TB-THPTTP                        Đà Nẵng, ngày 03 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc trả hồ sơ học sinh khối 12 năm học 2020 - 2021

 

       Thực hiện công văn số 2327/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ, ngày 02/8/2021 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, trường THPT Trần Phú thông báo việc trả giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp THPT tạm thời, hồ sơ học sinh như sau:

        Học sinh có nhu cầu nhận giấy chứng nhận, hồ sơ học sinh qua đường Bưu điện cần nắm và thực hiện các nội dung sau:

        1. Học sinh phải gửi 01 đơn đề  nghị  nhận giấy chứng nhận, hồ sơ học sinh bằng cách: Đăng nhập tài khoản Microsoft Teams để điền thông tin trên Microsoft Forms theo mẫu đơn ở đường link: https://bitly.com.vn/vlp3lc

        (Mỗi tài khoản học sinh chỉ đăng nhập và làm 01 lần, trong quá trình thực hiện nếu có sự cố về form, liên hệ thầy Phan Quốc Duy, ĐT: 0906553993)

Thời gian nhận đơn: Từ ngày 03/8/2021.

      2. Sau khi nhận được đơn Nhà trường tiến hành bàn giao hồ sơ cho Bưu điện thành phố Đà Nẵng (06/8/2021) để chuyển phát nhanh đến đúng địa chỉ ghi trong đơn.

        3. Khi nhận hồ sơ: Đề nghị Học sinh kiểm tra kỹ các mục theo thông tin trong đơn và tiến hành:

 - Ký xác nhận đơn đề nghị nhận hồ sơ.

 - Ký xác nhận đã nhận đủ hồ sơ.

Người nhận hồ sơ trả cước phí bưu điện theo quy định.

Trên đây là thông báo về việc trả giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp THPT tạm thời, hồ sơ học sinh khối 12 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Trần Phú, đề nghị GVCN khối 12 và các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                  HIỆU TRƯỞNG

- GVCN 12 (chuyển đến HS);

- HT, PHT;

- GV (T. Trí), KT;                                                                      

- Lưu: VT.                                                      Phan Hùng